Eftersom att det finns otroligt mycket och bra information om våra diagnoser tillgänglig, väljer vi att i första hand hänvisa till externa informationskällor. Ny information och forskning produceras hela tiden, det viktigaste för oss är att ni får information från källor som stödjs av evidens och överses löpande av experter på ämnet. Kunskap är makt!

Vi vet hur svårt det är att hitta information och framförallt när en är i ett sjukdomstillstånd och orken inte finns. Den där hopplösa känslan av att en måste vara frisk för att vara sjuk. Hör av dig till oss om du har frågor om något specifikt ämne du behöver mer information om så gör vi vårt bästa för att hjälpa dig hitta rätt. Det finns hjälp att få, ge inte upp!

______________________________________________________________________________________________

Här hittar du information från 1177 om sjukdomar och behandling

Bipolär sjukdom

Depression

Utmattningssyndrom

______________________________________________________________________________________________

Infoteket om funktionshinder

"Infoteket om funktionshinder finns för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Här kan du få kunskap, vägledning, tips och verktyg för ett fungerande vardagsliv." Länk: Infoteket om funktionshinder Det går även bra att besöka infoteket på plats i Uppsala. Infoteket om funktionshinder finns på Kungsgärdets center i Uppsala.

______________________________________________________________________________________________

Viktigt att veta-länkar:

Så fungerar psykiatrin

Trygg och säker vård

Vad är en Vårdplan?

Inspektionen för vård och omsorg - Här kan du tipsa eller göra ett formellt klagomål vid missnöje av behandling

______________________________________________________________________________________________

Länkar till nedladdningsbara pdf:er:

Utökad utredning Bipolär sjukdom

Behandling och insatser vid Bipolär sjukdom

Utökad utredning Depression

Behandling och insatser vid depression

Vårdplanering inom Vuxenpsykiatrin

Mall SIP (Samordnad individuell plan) -vuxna och äldre

Mall SIP (Samordnad individuell plan) barn och unga

Folkhälsomyndigheten - Stigmatisering kopplad psykisk ohälsa

______________________________________________________________________________________________