Föreningen Balans Stockholm är en ideell patient- och anhörigförening för Bipolär sjukdom, Depression, ”utbrändhet”- Utmattningssyndrom samt Dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Hos oss får du information, råd och hjälp samt en möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Läs mer...

Att mötas, lyssna och ge stöd

Egenerfarna och anhöriga i Stockholms län erbjuds en mötesplats och möjlighet att delta i föreningens arbete. Få stöd av föreningens övriga medlemmar, träffa andra i liknande situationer. Vårt arbete bygger framförallt på våra egna erfarenheter och engagemang. Läs mer...

Föreningen arbetar även för att anhöriga ska i högre grad ses som resurser i vårdprocessen.

Aktuellt

Vårprogram 2017
|

Träffarna hålls i Träfflokalen,S:t Göransgatan 92. Se kartan >> Kl 18.00 - 20.00 om inget annat anges. 18 januari 2017 - Unga vuxna i Balans - Kafé Uppstart våren... Läs mer...