Vi vet hur det känn!

Föreningen Balans Stockholm är en ideell patient- och anhörigorganisation för Bipolär sjukdom, Depression, ”utbrändhet”- Utmattningssyndrom samt Dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Hos oss får du information, råd och hjälp samt en möjlighet att träffa andra i liknande situationer.  Vårt arbete bygger framförallt på våra egna erfarenheter och engagemang.

Att mötas, lyssna och ge stöd

Vårt mål är att erbjuda mötesplats för nyfikna, egenerfarna och anhöriga i Stockholms län.

Balans har lokalföreningar på ett flertal orter i landet. När du blir medlem i Balans blir du medlem i hela riksförbundet. Det innebär exempelvist att du kan fortsätta att delta i stödgrupper och andra medlemsaktiviteter i alla 12 lokalföreningar även om skulle flytta eller bara vara borta över sommaren. 

Tillsammans är vi starkare!

Ju fler vi är desto mer kommer myndigheterna, vården och allmänheten att lyssna på oss. Vi vill därför utveckla fler lokala nätverk. Bli fler Balansföreningar och medlemmar.

Media och opinion

Föreningen verkar för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande. Läs mer...

Anslagstavlan - Balans tipsar - Råd och rön