Vi vet hur det känns

 

 Föreningen Balans Stockholm är en ideell patient- och anhörigorganisation för Bipolär sjukdom, Depression, ”utbrändhet”- Utmattningssyndrom samt Dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Hos oss får du information, råd och hjälp samt en möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Läs mer...

Att mötas, lyssna och ge stöd

Egenerfarna och anhöriga i Stockholms län erbjuds en mötesplats och möjlighet att delta i föreningens arbete. Få stöd av föreningens övriga medlemmar, träffa andra i liknande situationer. Vårt arbete bygger framförallt på våra egna erfarenheter och engagemang. Läs mer...

Föreningen arbetar även för att anhöriga ska i högre grad ses som resurser i vårdprocessen.

Tillsammans är vi starkare!

Ju fler vi är desto mer kommer myndigheterna, vården och allmänheten att lyssna på oss. Vi vill därför utveckla fler lokala nätverk. Bli fler Balansföreningar och medlemmar.

Media och opinion

Föreningen verkar för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande. Läs mer...

Anslagstavlan - Balans tipsar - Händer nu