Vi är en ideell förening för dig som lever med - eller är anhörig till någon som lever med bipolär sjukdom, depression eller utmattningssyndrom.

Vi arbetar för att erbjuda gemenskap, sprida kunskap och förståelse för de diagnoser som våra medlemmar har samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga. Vi arbetar intressepolitiskt för att förbättra vården och samhällets stöd.

För en förening utgör varje medlem en viktig funktion för att möjliggöra förändring, bibringa röster samt skapa förutsättningar för verksamheten.  Vi ser varje medlem som en resurs som har kapacitet att finna vägar till ett gott liv. Vi använder våra egna erfarenheter – såsom patienter och anhöriga – som vår främsta kompetens.

Aktuellt

Följ med på nationaldagspromenad och korvgrillning! Vi ses utanför kansliet i Björkhagen kl. 13  Vi  tar en promenad i... Läs mer...