Höstkalender hittar du här!

Kalender

Föreningen Balans Stockholm är en ideell patient- och anhörigförening för Bipolär sjukdom, Depression, ”utbrändhet”- Utmattningssyndrom samt Dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Hos oss får du information, råd och hjälp samt en möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Läs mer…

Egenerfarna och anhöriga i Stockholms län erbjuds en mötesplats och möjlighet att delta i föreningens arbete. Få stöd av föreningens övriga medlemmar, träffa andra i liknande situationer. Vårt arbete bygger framförallt på våra egna erfarenheter och engagemang. Läs mer…

Aktuellt

Framtidsspaning ur ett socialpsykiatriskt perspektiv

Ett arrangemang i samarbete med Socialpsykiatriskt Forum, Studiefrämjandet Fyrbodal, Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst med stöd av Västra Götalandsregionen. https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2021/december/framtidsspaning-ur-ett-socialpsykiatriskt-perspektiv–/ Vi... Läs mer...