Balans café på måndag den 15 oktober kl. 18 – 20

|

Nu på måndag den 15 oktober hälsar Balans Stockholm välkomna till en caféträff för drabbade som kan mötas för i all enkelhet träffas och samtala om det som ligger närmast … Läs mer…

Erbjudande till Balans medlemmar – Studiecirkel runt hälsa – ”Hälsospåret”.

|

Balans medlemmar inbjuds att deltaga på Studiecirkel runt hälsa – ”Hälsospåret”. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och OCD föreningen i Stockholm samt med finansiering från NSPH Stockholms län ordnar vi i … Läs mer…

Nu startar höstens friskvårdsvandringar

|

Nu startar Balans höstens friskvårdsvandringar. Hösten är en perfekt tid för långpromenader. Särskilt i sällskap med andra Balansmedlemmar. Tänk på att vetenskapligt bevisat att man mår bättre om man rör … Läs mer…

Välkommen till Balans café den 29 oktober kl 18:00-20:00

|

Balanscafé med temat ; Vilket stöd har jag som drabbad och anhörig rätt att ansöka om. Vi får besök av anhörigkonsulent och socialtjänsthandläggare från Stockholms stad. Caféträffar ordnas där vi … Läs mer…

Vad erbjuder vi i höst

|

Höstens program är: Studiecirklar såsom Anhöriggrupper – Självhjälpsgrupper – Skrivarcirklar – Balans caféer  –  Friskvårds- och Promenadgrupper Det kommer även att arrangeras  Föreläsningar samt Körsång, som vi kommer att informera mer … Läs mer…

Reportage i Unionens tidning Kollega

|

Intressant artikel i Unionens tidning Kollega om psykisk ohälsa i arbetslivet Ett reportage om vår medlem och styrelseledamot Magnus Petersson finns i senaste numret av Unionens tidning Kollega. Följ länken … Läs mer…

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?

|

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till Balans?   Årsavgiften till Balans är 200kr per år. Den betalas till Balans Riks Plusgiro 439 20 84-2 Om medlemskapet När … Läs mer…