VAD ÄR FÖRENINGEN BALANS STOCKHOLM?

 

Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga.

Föreningen Balans Stockholm är en lokalavdelning inom Riksförbundet Balans och vår verksamhet omfattar Stockholms län. Är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser som våra medlemmar har samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga. Vi är ca. 400 medlemmar i Stockholm och ca 1000 i hela landet.

Våra ledord är Gemenskap - Kunskap och Insikt.

 • Gemenskap; vi möter likasinnade, stödjer och finns för varandra
 • Kunskap; vi tar emot, organiserar och förmedlar den
 • Insikt; hos drabbade, anhöriga och samhället

Vi vill vara ett komplement till psykiatrin och erbjuda våra medlemmar:

 • Kunskap om bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom, om behandlingar samt om livsstilsfaktorer som har en positiv inverkan på sjukdomarna. Kunskaper – som i sin tur - leder till fördjupad sjukdomsinsikt och acceptans och möjligheten till ett gott liv
 • Erfarenhetsutbyte, stöd och gemenskap till drabbade och anhöriga

Balans arbetar intressepolitiskt genom medverkan i:

 • Psykiatrins brukarinflytanderåd
 • Affektiva mottagningarnas patient- och anhörigutbildningar
 • Traditionell - och social media för att sprida kunskap och minska stigma

Vi samverkar med systerorganisationer på lokal och regional nivå. Tillsammans blir vi starkare och bättre på att lyfta frågor om psykisk ohälsa i samhället och stötta våra medlemmar.

Vi arrangerar:

 • Öppna Balanscaféer 1 gång per månad med temaföreläsningar
 • Samtalsgrupper för drabbade och anhöriga i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
 • Studiecirklar om skrivande, måleri, dans med mera i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
 • Föreläsningar i ämnen som berör våra medlemmar
 • Träningsgrupper för medlemmarna i samverkan med Friskis & Svettis
 • Delar med oss av vår erfarenhet till drabbade och deras anhöriga genom personliga samtal och möten

Vi marknadsför- och publicerar oss – genom:

 • Hemsida balansstockholm.se
 • Nyhetsbrev till medlemmarna 1-3 ggr i månaden
 • Facebookgruppen “Föreningen Balans Stockholm”
 • Facebookgruppen “Anhörigstöd i Stockholms Län”
 • Broschyrer till psykiatrins mottagningar

Vi utgår från att individen är en resurs och har kapacitet, att finna vägar till ett gott liv. Vi använder våra egna erfarenheter -såsom patienter och anhöriga - som vår främsta kompetens.

Vårt kansli finns på Gamla Serafen, Hantverkargatan 4 D. Kanslitelefon 08-618 13 33, öppen måndag-fredag kl 13-15. Där arbetar en kanslist med medlemsfrågor och med föreningens verksamhet. Pga av coronakrisen arbetar vi just nu hemifrån och kansliet är obemannat. Under juli månad kollar vi mailen och telefonsvararen någon gång i veckan.

Kontakta oss gärna för mer information och om du vill medverka i vår förening.

 

VÄLKOMMEN TILL ETT LIV I BALANS!                                      Mer info finns på www.balansstockholm.se

 

Föreningens styrelse 2019

Erik Rådström, ordförande

Magnus Petersson, kassör

Thomas Larsson

Anders Hedberg

Bengt Karlsson

Marianne Flynner,

Maria Jönsson,

Ursula Belding,

Revisorer

Parameter Revision AB, Joachim Vallbom

Bertil Olstrup, internrevisor

Åsa Lundvall,  internrevisor

Valberedningen      Kontaktas genom info@balansstockholm.se

Sammankallande är Ola Soikkanen

Föreningen Balans Stockholms stadgar