VAD ÄR FÖRENINGEN BALANS STOCKHOLM?

 

Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga.

Föreningen Balans Stockholm är en lokalavdelning inom Riksförbundet Balans och vår verksamhet omfattar Stockholms län. Är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser som våra medlemmar har samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga. Vi är ca. 650 medlemmar i Stockholm och ca 1200 i hela landet.

Våra ledord är Gemenskap - Kunskap och Insikt.

 • Gemenskap; vi möter likasinnade, stödjer och finns för varandra
 • Kunskap; vi tar emot, organiserar och förmedlar den
 • Insikt; hos drabbade, anhöriga och samhället

Vi vill vara ett komplement till psykiatrin och erbjuda våra medlemmar:

 • Kunskap om bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom, om behandlingar samt om livsstilsfaktorer som har en positiv inverkan på sjukdomarna. Kunskaper – som i sin tur - leder till fördjupad sjukdomsinsikt och acceptans och möjligheten till ett gott liv
 • Erfarenhetsutbyte, stöd och gemenskap till drabbade och anhöriga

Balans arbetar intressepolitiskt genom medverkan i:

 • Psykiatrins brukarinflytanderåd
 • Affektiva mottagningarnas patient- och anhörigutbildningar
 • Traditionell - och social media för att sprida kunskap och minska stigma

Vi samverkar med systerorganisationer på lokal och regional nivå. Tillsammans blir vi starkare och bättre på att lyfta frågor om psykisk ohälsa i samhället och stötta våra medlemmar.

Vi arrangerar:

 • Öppna Balanscaféer 1 gång per månad med temaföreläsningar
 • Samtalsgrupper för drabbade och anhöriga i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
 • Studiecirklar om skrivande, måleri, dans med mera i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
 • Föreläsningar i ämnen som berör våra medlemmar
 • Träningsgrupper för medlemmarna i samverkan med Friskis & Svettis
 • Delar med oss av vår erfarenhet till drabbade och deras anhöriga genom personliga samtal och möten

Vi marknadsför- och publicerar oss – genom:

 • Hemsida balansstockholm.se
 • Nyhetsbrev till medlemmarna 1-3 ggr i månaden
 • Facebookgruppen “Föreningen Balans Stockholm”
 • Facebookgruppen “Anhörigstöd i Stockholms Län”
 • Broschyrer till psykiatrins mottagningar

 

Anmäl dig som medlem och var med och stöd den verksamhet vi alla behöver

Anmäl medlemskap på följande länk: https://balansriks.se/bli-medlem/

Medlemsavgiften är 200 kronor och 100 kronor för familjemedlem boende på samma adress.

Observera! För att ha rösträtt i din lokala förenings årsmöte betala innan: den 31 januari 

Medlemsavgiften är mycket viktig för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt. 
Varje medlem räknas!   Ju fler vi blir ju starkare blir Balans!     
                 

Övergripande mål för Balans

Ett övergripande mål för Balans är att arbeta mot fördomar om psykiska sjukdomar, bryta tabun samt minska den stigmatisering många fortfarande upplever.

Att nå ut i media och att påverka politiker och andra beslutsfattare är avgörande om attityderna till psykisk sjukdom ska kunna förändras.

Representanter från Balans Stockholm medverkar regelbundet vid PPI – (Psykopedagogisk intervention) Patient- och anhörig-utbildningar som bedrivs av vården runt om i Stockholmsområdet.

Vi informerar om oss och vad vi kan bidra med  om hur det är att leva med affektiva sjukdomar som bl.a. bipolaritet och depression.

Vi utgår från att individen är en resurs och har kapacitet, att finna vägar till ett gott liv. Vi använder våra egna erfarenheter -såsom patienter och anhöriga - som vår främsta kompetens.

Vårt kansli finns på Svalövsvägen 1, 121 53 JOHANNESHOV. T-bana  Björkhagen. Kanslitelefon 08-618 13 33, öppen måndag-fredag kl 13-15. Där arbetar en kanslist med medlemsfrågor och med föreningens verksamhet. Pga av coronakrisen arbetar vi just mestadels hemifrån och kansliet är oregelbundet bemannat.

Kontakta oss gärna för mer information och om du vill medverka i vår förening.

 

VÄLKOMMEN TILL ETT LIV I BALANS!                                      Mer info finns på www.balansstockholm.se

 

Föreningens styrelse 2021- 22

Ordförande Karl-Henrik Norén
Kassör Erik Rådström
Vice ordförande Tobias Petrini
Kristian Lande
Ursula Belding
Åsa Scott
Magnus Petersson
Joel Bonn
Ulla Tillgren
Ledamot
Susi Andrae Schäfer
Marja Mangs
Adj.  Marianne Flynner

 

Revisorer

Parameter Revision AB, Joachim Vallbom

Kajsa lena Svensson, internrevisor

Åsa Lundvall,  internrevisor

 

Valberedningen      Kontaktas genom info@balansstockholm.se

Sammankallande är Thomas Hedmalm

Föreningen Balans Stockholms stadgar