Föreningen Balans Stockholm vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga.

 

Föreningen Balans Stockholm är en lokalavdelning inom Riksförbundet Balans och vår verksamhet omfattar Stockholms län. Vi är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser som våra medlemmar har samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga. Vi är ca. 450 medlemmar i Stockholm.


Övergripande mål för Balans

Ett övergripande mål för Balans är att arbeta mot fördomar om psykiska sjukdomar, bryta tabun samt minska stigmatisering.

Att  nå ut i media och att påverka politiker och andra beslutsfattare är avgörande för attityderna till- och kunskaperna om psykisk sjukdom ska kunna förändras och förbättras.

Representanter från Balans Stockholm medverkar regelbundet vid PPI – (Psykopedagogisk intervention) Patient- och anhörig-utbildningar som bedrivs av vården runt om i Stockholmsområdet.

Vi informerar om oss och vad vi kan bidra med  om hur det är att leva med affektiva sjukdomar som bl.a. bipolaritet och depression.

Vi utgår från att individen är en resurs och har kapacitet att finna vägar till ett gott liv. Vi använder våra egna erfarenheter -såsom patienter och anhöriga - som vår främsta kompetens.


Vi sammanfattar vårt uppdrag i ledorden gemenskap, kunskap och insikt.

Gemenskap - Vi vill ha en stödjande funktion, skapa sammanhang och ge er medlemmar möjligheten att möta likasinnade. Att prata med personer i liknande situation är för de flesta väldigt befriande och stärkande. Vi skapar trygga rum tillsammans. Vi finner styrka i varandra och delar med oss av vår kanske största resurs – den levda erfarenheten!

Kunskap - Vi gör vårt bästa för att samla in kunskap och fakta om våra diagnoser och försöka förvalta och förmedla den vidare till varandra. Allt från forskning till tips om strategier i vardagen. Vi utbyter erfarenheter och informerar vård, skola, arbetsliv, samhället i stort och för våra medlemmar övriga relevanta aktörer. Kunskap är vårt viktigaste verktyg i kampen mot stigmatisering. Vi är engagerade intressepolitiskt på olika sätt, bland annat genom deltagande i Region Stockholms olika brukarråd.

Insikt - För de drabbade, anhöriga och samhället. Med kunskap och erfarenhet kommer insikt och med insikt kommer acceptans. Vi har alla vår egen unika resa att göra men vi kan dela verktyg för att hjälpa varandra navigera på vägen. Det går att leva ett liv i Balans!


Vi vill vara ett komplement till psykiatrin och erbjuda våra medlemmar:

 • Kunskap om bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom, om behandlingar samt om livsstilsfaktorer som har en positiv inverkan på sjukdomarna. Kunskaper – som i sin tur - leder till fördjupad sjukdomsinsikt och acceptans och möjligheten till ett gott liv
 • Erfarenhetsutbyte, stöd och gemenskap till drabbade och anhöriga.

Balans arbetar intressepolitiskt genom medverkan i:

 • Psykiatrins brukarinflytanderåd
 • Affektiva mottagningarnas patient- och anhörigutbildningar
 • Traditionell - och social media för att sprida kunskap och minska stigma

Vi samverkar med systerorganisationer på lokal och regional nivå.

Tillsammans blir vi starkare och bättre på att lyfta frågor om psykisk ohälsa i samhället och stötta våra medlemmar.


Vi arrangerar:

 • Öppna Balanscaféer en gång per månad då vi fikar och umgås.
 • Samtalsgrupper för drabbade och anhöriga i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Ett hälsoprogram för seniorer från 60 år.
 • Digitala träffar då vi bjuder in relevanta professioner som berättar om sitt uppdrag och svarar på frågor.
 • Aktiviteter som skrivarkurs, yoga, kulturträffar, utflykter, kör, bokcirkel mm.
 • Föreläsningar i ämnen som berör våra medlemmar. Allt från forskningsvärlden och psykiatrin till olika inspiratörer.
 • Vi delar med oss av vår erfarenhet till drabbade och deras anhöriga genom personliga samtal och möten, vi förmedlar även kontakter, utifrån vår bästa förmåga, om vi inte har möjlighet att själva svara på era frågor/ önskemål.

Vi marknadsför oss via:

 • Hemsida balansstockholm.se
 • Nyhetsbrev till medlemmarna 3-4 st per månad. Det går att ansöka om att prenumerera om nyhetsbrev även som ickemedlem.
 • Broschyrer och informationsblad skickas till psykiatrins öppenvård, slutna psykiatriska avdelningar, BUP, Ungdomsmottagningar, Öppenvården (vårdcentraler).
 • Patient- och Närståendeutbildning (PNU) på regionens olika psykiatriska öppenmottagningar.
 • Postala brev till medlemmar.
 • Facebookgrupp: Föreningen Balans Stockholm
 • Instagram: Föreningen Balans Stockholm
 • Youtube: Föreningen Balans Stockholm
 • Intervjuer och reportage.
 • Pressutskick.
 • Övriga relevanta och intressanta grupper i sociala medier.

Bli medlem i Riksförbundet Balans eller skänk en gåva HÄR! Så hjälper du oss att sprida kunskap, skapa gemenskap och insikt samt bidra till vårt arbete för en bättre psykiatri.

Medlemsavgiften är 200 kronor. 20 kronor för unga mellan 18-25 år och 100 kronor för anhörig boende på samma adress.

Observera! För att ha rösträtt i din lokala förenings årsmöte betala innan: den 31 januari 

Medlemsavgiften är mycket viktig för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt. 
Varje medlem räknas! Ju fler vi blir ju starkare blir Balans!     

På kansliet arbetar:

Kanslist - Marianne Flynner, marianne@balansstockholm.se

Kanslist - Birgitta Livgård Andersson, birgitta@balansstockholm.se

Kommunikatör - Fanny Follin, fanny@balansstockholm.se

Vårt kansli finns på Svalövsvägen 1, 121 53 JOHANNESHOV. T-bana  Björkhagen.

Telefon: 08-618 13 33, öppen tisdagar och torsdagar 10-15. Övrig tid går det bra att lämna meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp.

Mail: info@balansstockholm.se

 

VÄLKOMMEN TILL ETT LIV I BALANS!