Föreningen Balans Stockholm är en lokalavdelning inom Riksförbundet Balans. Vår verksamhet omfattar Stockholms län.

Vi vänder oss till personer som har upplevt depression, bipolär sjukdom, har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression).engraving___stockholm_by_piotr_naszarkowski

Föreningen Balans bildades 1997 av patienter och deras anhöriga. Sedan hösten 2012, när Riksförbundet bildades, ansvarar vi för aktiviteter och intressepolitiskt arbete i Stockholms län.

Vi är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap och förståelse för de diagnoser föreningen företräder samt vara ett stöd för drabbade och anhöriga.

Föreningen arbetar intressepolitiskt tillsammans med systerorganisationer på lokal och regional nivå. Den hjälp vi erbjuder baserar sig på ett långt arbete med frågor som berör våra diagnoser samt våra egna erfarenheter som patienter och anhöriga.

Kontakta oss om du behöver hjälp eller stöd. Vi erbjuder mötesplatser för människor som upplevt bipolär eller egentlig depression. Vi utgår från att individen är en resurs och har kapacitet att finna vägar för återhämtning.

Våra mål

 • Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
 • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
 • Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att närstående i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.
Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.

Till vilka vänder sig Balans

 • De som är medlemmar
  • Patienter     Anhöriga       Närstående   Stödjande
 • Medborgare
  • Allmänheten    Media
 • Samhället
  • Stat      Landsting      Kommun
  • Vården
  • Skolan Högstadiet, Gymnasium, Högskolan
  • Sociala myndigheter
  • Politiken Organisationer
  • Arbetslivet Näringslivet, Myndigheter, Polisen, etc.

Värdegrund Balans verksamhet

 • ska bygga på en gedigen och beprövad kunskap
 • ska vara öppen för kreativa lösningar
 • ska bidra till ökad livskvalitet för våra medlemmar
 • medmänsklighet, lyhördhet och respekt är vår ledstjärnor.
 1. Vad gör Balans- Vad är målsättning
 • Vara stöd för drabbade och närstående och tillvarata deras intressen.
 • Erbjuda mötesplatser och social gemenskap, sprida information och kunskap
 • Öka förståelsen, acceptansen och respekten för drabbade.
 • Öka möjligheterna att tillvarata drabbades resurser
 • Arbeta intressepolitiskt för att förbättra vården och en anpassad arbetsmarknad
 • Få igång mer verksamhet för unga människor
 • Kvantitativ målsättning 450 medlemmar under 2018/2019 (2017 406st)

 

Vad skapar Balans? Vad är kärnvärden för Balans?

 • Gemenskap         Träffas, stödjande funktion, finnas, möta likasinnade
 • Kunskap              Ta emot, samla och informera
 • Insikt                    Skapa för drabbade, anhöriga och samhället


 

Föreningens styrelse 2019

Erik Rådström, ordförande

Magnus Petersson, kassör

Thomas Larsson

Anders Hedberg

Bengt Karlsson

Marianne Flynner,

Maria Jönsson,

Ursula Belding,

Revisorer

Parameter Revision AB, Joachim Vallbom

Bertil Olstrup, internrevisor

Åsa Lundvall,  internrevisor

Valberedningen      Kontaktas genom info@balansstockholm.se

Sammankallande är Ola Soikkanen

Föreningen Balans Stockholms stadgar