Medlemsaktiviteter

För våra medlemmar ordnar vi:

  • Balanscafé träffar med intressanta teman
  • Föreläsningar
  • Självhjälpsgrupper
  • Anhöriggrupper
  • Studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Mer information om kommande aktiviteter finns under  Aktuellt program På gång

 

Anmäl dig som medlem och var med och stöd den verksamhet vi alla behöver

Anmäl medlemskap på följande länk: https://balansriks.se/bli-medlem/

Medlemsavgiften är 200 kronor och 100 kronor för familjemedlem boende på samma adress.

Observera! För att ha rösträtt i din lokala förenings årsmöte betala innan: den 31 januari 

Medlemsavgiften är mycket viktig för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt. 
Varje medlem räknas!   Ju fler vi blir ju starkare blir Balans!     
                 

Övergripande mål för Balans

Ett övergripande mål för Balans är att arbeta mot fördomar om psykiska sjukdomar, bryta tabun samt minska den stigmatisering många fortfarande upplever.

Att nå ut i media och att påverka politiker och andra beslutsfattare är avgörande om attityderna till psykisk sjukdom ska kunna förändras.

Representanter från Balans Stockholm medverkar regelbundet vid PPI – (Psykopedagogisk intervention) Patient- och anhörig-utbildningar som bedrivs av vården runt om i Stockholmsområdet.

Vi informerar om oss och vad vi kan bidra med  om hur det är att leva med affektiva sjukdomar som bl.a. bipolaritet och depression.

 

Välkommen att engagera dig i Föreningen Balans Stockholm

En ideell förening bygger helt och hålet på ett engagemang från sina medlemmar. Det är att bidra med stort och smått. Allt arbete och engagemang är välkommet.

Det kan vara att medverka i vårt styrelsearbete eller vara ansvarig för grupper av olika slag eller att hjälpa till med tillfälliga sysslor som fixa fika etc.

Kontakta vårt kansli på telefon eller mail info@balansstockholm.se så berättar vi mer.

Vår valberedning under Ola Soikkanen tar gärna emot din intresseanmälan till styrelsen. Ring Ola på  070-0746 70 72 så berättar han mer.

 

Hur gör jag om jag inte är nöjd med den vård som jag får?

På Vårdguiden finns information hur Du kan agera om du inte är nöjd med den vård du får eller har fått.

https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-ar-nojd-med-varden/