Medlemsaktiviteter

För våra medlemmar ordnar vi:

  • Balanscafé träffar med intressanta teman
  • Föreläsningar
  • Självhjälpsgrupper
  • Anhöriggrupper
  • Studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Mer information om kommande aktiviteter finns under  Aktuellt program På gång

 

Ett övergripande mål för Balans är att arbeta mot fördomar om psykiska sjukdomar, bryta tabun samt minska den stigmatisering många fortfarande upplever.

Att nå ut i media och att påverka politiker och andra beslutsfattare är avgörande om attityderna till psykisk sjukdom ska kunna förändras.
Representanter från Balans Stockholm medverkar regelbundet vid PPI – (Psykopedagogisk intervention) Patient- och anhörig-utbildningar som bedrivs av vården runt om i Stockholmsområdet.
Vi informerar om oss och vad vi kan bidra med  om hur det är att leva med affektiva sjukdomar som bl.a. bipolaritet och depression.

 

Välkommen att engagera dig i Föreningen Balans Stockholm

En ideell förening bygger helt och hålet på ett engagemang från sina medlemmar. Det är att bidra med stort och smått. Allt arbete och engagemang är välkommet.

Det kan vara att medverka i vårt styrelsearbete eller vara ansvarig för grupper av olika slag eller att hjälpa till med tillfälliga sysslor som fixa fika etc.

Kontakta vårt kansli på telefon eller mail info@balansstockholm.se så berättar vi mer.

Vår valberedning under Ola Soikkanen tar gärna emot din intresseanmälan till styrelsen. Ring Ola på  070-0746 70 72 så berättar han mer.

 

 

 

Informationsmaterial – Böcker – Bibliotek

9789176096789_200balansgångFöreningen har producerat en bok – Balansgång – som innehåller intervjuer med patienter och närstående samt fakta om vård och mediciner. Boken är uppskattad och används bland annat i undervisning av vårdpersonal.

Genom riksförbundet kan du både låna och köpa böcker. Balansbibliotek har allt från romaner, biografier till fakta litteratur och avhandlingar som har sin bäring i förstämnings sjukdomar. Läs mer här >>

Balans har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram Studiematerial Balansmodellen.
Här kan du ladda ner Studiematerialet >>

 

 

Hur gör jag om jag inte är nöjd med den vård som jag får?

På Vårdguiden finns information hur Du kan agera om du inte är nöjd med den vård du får eller har fått.

https://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Om-man-inte-ar-nojd-med-varden/