Ett övergripande mål för Balans är att arbeta mot fördomar om psykiska sjukdomar, bryta tabun samt minska den stigmatisering många fortfarande upplever. Att nå ut i media och att påverka politiker och andra beslutsfattare är avgörande om attityderna till psykisk sjukdom ska kunna förändras.

Representanter från Balans Stockholm medverkar regelbundet vid PPI – (Psykopedagogisk intervention) Patient- och anhörig-utbildningar som bedrivs av vården runt om i Stockholmsområdet.  Vi informerar om oss och vad vi kan bidra med  om hur det är att leva med affektiva sjukdomar som bl.a. bipolaritet och depression.

Medlemsaktiviteter

För våra medlemmar ordnar vi:

  • Balansträffar med intressanta teman
  • Föreläsningar
  • Anhöriggrupper
  • Cirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Mer info om aktuellt program finns under På gång

Informationsmaterial – Böcker – Bibliotek

9789176096789_200balansgångFöreningen har producerat en bok – Balansgång – som innehåller intervjuer med patienter och närstående samt fakta om vård och mediciner. Boken är uppskattad och används bland annat i undervisning av vårdpersonal.

Genom riksförbundet kan du både låna och köpa böcker. Balansbibliotek har allt från romaner, biografier till fakta litteratur och avhandlingar som har sin bäring i förstämnings sjukdomar. Läs mer här >>

Balans har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram Studiematerial Balansmodellen.
Här kan du ladda ner Studiematerialet >>