Medlemsaktiviteter

För våra medlemmar ordnar vi:

 • Balanscaféer på Hälsans Hus – Vi umgås och fikar en måndag i månaden mellan kl. 18-20.
 • Digitala Balanscaféer – vi bjuder in personer från olika professioner som berättar om vad de gör, medlemmarna får tillfälle att ställa frågor och samtala vidare efter presentationen.
 • Föreläsningar – en gång per månad bjuder vi in allt från forskare till inspiratörer.
 • Självhjälpsgrupper – samtalsgrupper för personer med diagnos: Bipolär sjukdom, depression eller utmattningssyndrom.
 • Anhöriggrupper – för föräldrar, partners, syskon och vuxna barn.
 • Promenader – Varje onsdag kl.17
 • Mediyoga
 • Kulturaktiviteter
 • Skrivarcirkel
 • Novellcafé
 • Cykelutflykt
 • Dagsutflykter
 • Volontäruppgifter
 • Årsmöte

Vi publicerar fortlöpande information om kommande aktiviteter på hemsidan och i nyhetsbrev. Här kommer du till vår kalender: Aktiviteter vt 2023

Vill du använda dina erfarenheter för att hjälpa andra?

Vill du vara aktiv i vår förening? Vill du använda din erfarenhet av psykisk ohälsa, som drabbad eller anhörig, till att hjälpa andra? Här är några av de uppgifter som vi söker volontärer till.

Ledare av samtalsgrupp. Vi arrangerar anhöriggrupper och självhjälpsgrupper i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Grupperna har max 10 deltagare och det är ledarens uppgift att möjliggöra goda samtal och se till att alla kommer till tals. I grupperna råder tystnadsplikt och det är ledaren som informerar om detta. Vi ser till att du får den utbildning du behöver för att leda grupper. Du får även möjlighet att vara bisittare till våra erfarna ledare under en termin innan du blir ledare för en egen grupp. Studieförbundet arvoderar gruppledaren för 3 lektionstimmar enligt en uppgjord taxa.

Vara ledamot i föreningens styrelse. Vi erbjuder “inskolning” av nya ledamöter genom att erbjuda plats som ersättare under ett år, dessa väljs in på årsmötet. På styrelsemötena lär du känna vår verksamhet och värderingar. Här räknas din erfarenhet av att vara drabbad eller anhörig som viktig kompetens och du kan direkt påverka föreningens verksamhet.

Utgöra valberedning tillsammans med ytterligare tre personer. Din uppgift blir att fånga upp nya krafter och rekrytera ledamöter till styrelsen. En mycket viktig uppgift!

Värd/värdinna på Balanscafé. Din uppgift blir att hjälpa till att iordningsställa fika och hälsa cafébesökarna välkomna.  Caféerna brukar vara välbesökta och antal besökare är 30-50 personer. Vid varje tillfälle har vi ett tema med ett ämne som är intressant för våra medlemmar.

Representera Föreningen Balans Stockholm i psykiatrins brukarråd. Brukarråden är psykiatrins forum för brukarföreningarna att diskutera och lämna förslag på förbättringar till vården samt lämna synpunkter på psykiatrins verksamhet i såväl öppen- som slutenvård. Brukarrådsrepresentanterna arvoderas av psykiatrin, c:a 600 kr per tillfälle. Brukarråden träffas en gång per månad.

Informera på psykiatrins patient- och anhörigutbildningar. Utbildningarna omfattar 4-6 tillfällen och erbjuds patienter och deras anhöriga. Utbildningarna innehåller föreläsningar om sjukdomarna och behandling, livsstilsfaktorer, samhällets stödinsatser med mera. Här kan du som representant berätta om vad vår förening erbjuder och samtidigt berätta om din egen resa som drabbad eller anhörig. Syftet är att bjuda in patienter och anhöriga till vår gemenskap och att ge deltagarna hopp om att det går att leva ett gott liv med våra sjukdomar.

Vara medmänniska och “fadder” till någon med som behöver kontakt med någon med erfarenhet. Du träffar en person som önskar enskild kontakt med någon som är egenerfaren för att få stöd och tips eller bara prata en stund. Ni kan fika på stan, ta en promenad, eller prata på telefon, utefter vad som passar bäst.

Hjälpa till med administration på vårt kansli, uppdatera vår hemsida, göra utskick till medlemmar och psykiatrins mottagningar med mera.

Leda promenader. Vi stämmer träff med deltagarna på lämplig plats och vandrar i samtalstakt och stannar kanske till vid ett café för en fikastund.

Har du en egen idé på aktiviteter som vår förening ska arrangera? Kontakta kansliet med dina förslag så resonerar vi om hur vi kan ta din idé vidare.

Ta kontakt med kansliet på info@balansstockholm.se eller på telefon 08-618 13 33.

Anmäl dig som medlem och var med och stöd vår verksamhet 

Medlemsavgiften är 200 kronor och 100 kronor för familjemedlem boende på samma adress.

Observera! För att ha rösträtt i din lokala förenings årsmöte betala innan: den 31 januari 

Ansök om medlemskap genom att klicka här!

Bli medlem i Riksförbundet Balans så hjälper du till att skapa gemenskap och bidrar till vårt arbete för en bättre psykiatri. Varje medlem räknas!  Ju fler vi blir ju starkare blir Balans!