Anmälan och frågor

Skickas till info@balansstockholm.se, skriv vilken aktivitet det gäller i ämnesraden. Telefon: 08 618 1313, lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp.

Om du inte hunnit anmäla dig till någon av de cirklar du är intresserad av kan du skriva till oss och anmäla intresse inför nästa start. Du kommer då bli kontaktad i god tid innan start och bli erbjuden en plats.

Våra studiecirklar anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan