Här hittar du material som vi använder oss av i våra studiecirklar


”Att lära sig leva med bipolär sjukdom: en guide”

Guiden är utformad med syftet att vara till praktisk hjälp för personer som lever med bipolär sjukdom, deras anhöriga, vänner och familj. Den innehåller vägledning, råd och ett antal praktiska verktyg som kan vara till stöd i vardagen. Du kan välja att läsa guiden från pärm till pärm eller att bara hoppa in i de kapitel som är mest relevanta för din nuvarande situation. Klicka på länken nedan för att läsa online eller ladda ner guiden.

Nedladdningsbar PDF

Guiden hittar du även på sidan bipolarguiden.se i ett mer interaktivt, lättnavigerat format.


Material – nedladdningsbara PDF:er

Klicka på rubriken så öppnas dokumentet i ett nytt fönster.


Förhållningsregler studiecirkel

Så här brukar en självhjälpsgruppsträff gå till

Teman Samtalsgrupper

Krisplan

Vårdplan

Hälsoplan

Mall – SIP (samordnad individuell plan)


Utökad utredning Bipolär sjukdom

Utökad utredning Depression

Behandling och insatser vid bipolär sjukdom

Behandling och insatser vid depression

Vårdplanering inom Vuxenpsykiatrin

Vårdplanering ur patientperspektiv


Kördagbok