Ordförande

Emma Larsen

 

Vice ordförande

Karl-Henrik Norén

 

Kassör 

Susi Andae Schäfer

 

Ordinarie Ledamöter

Tobias Petrini

Ingebjörg Borg Pedersen

Carl-Axel Almén

 

Ersättare

 

Sekreterare

Ambulerande

 

Revisorer

Extern revisor – Parameter Revision AB, Jacob Biderholt

Ordinarie revisor – Kajsa-Lena Svensson

Revisorsuppleant – Ursula Belding

 

Valberedning

Sammankallande – Thomas Hedmalm

Molly Hedmalm

Vakant

Om du är intresserad eller vill nominera någon så kontakta oss på info@balansstockholm.se