Få hjälp och stöd från samhället

Som anhörig är man ofta utelämnad. Mottagningar hänvisar till sekretess och saknar kunskap om var annanstans man får hjälp som anhörig. Du behöver inte vara ensam i din situation.

Du bör framförallt söka hjälp på en vårdcentralen om man själv börjar må dåligt. Sedan kan man prova träffa andra i liknande situation.

Anhörig i Balans

Du är välkommen på Balanskaféer och temakvällar och annan verksamhet som vi på Balans erbjuder i Stockholms län.

 

Socialtjänsten i din kommun

Undersök vad kommunen erbjuder. Se till att du pratar om ditt mående och bekymmer med någon.

Idag är det kommunens ansvar och skyldighet att erbjuda anhörigstöd till sina invånare. Det regleras i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. Arbetet med stöd till anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska de
anhörigas psykiska och fysiska belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående behöver, för andra handlar det om att de behöver få information eller utbildning av kommunen. Ring till din stadsdelsnämnd och be om hjälp.

  • Vem berörs av lagen om anhörigstöd ?

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer en närstående. Alla har möjlighet att få stöd från kommunen, du avgör själv om du anser att lagen gäller dig och din situation. Stödet är inte kopplat till vissa sjukdomar, diagnoser, typ av funktionsnedsättning eller ålder, utan gäller alla målgrupper. Du kan söka stöd även om din närstående redan har hjälp från kommunen, landstinget, skolan eller Försäkringskassan.

  • Vad för slags stöd kan jag få inom ramen för Socialtjänstlagen?

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation som du befinner dig i. Syftet är att underlätta och förebygga ohälsa, stödet ska utformas individuellt, flexibelt och finnas att tillgå över tid. Några exempel på anhörigstöd är enskilda samtal eller deltagande i anhöriggrupp, båda med fokus på hur du som anhörig mår. Både du som anhörig och din närstående kan ansöka om bistånd för insatser som skulle underlätta er situation, kontakta då en biståndsbedömare.

  • Hur mycket kostar det?

All kontakt med anhörigkonsulenten är kostnadsfri, sker utan dokumentation och under sekretess. Det finns även kostnadsfri avlösning upp till 15 timmar per månad om din närstående inte kan lämnas ensam utan tillsyn, kontakta då en biståndsbedömare. För mer information om avlösning kan du ladda ner broschyr här.

  • Vart vänder jag mig?

Kontakta kommunens anhörigkonsulent gällande stöd för din egen del. Om ni vill ansöka om biståndsbedömda insatser eller avlösning så kontaktar ni en biståndsbedömare.

Försäkringskassan

Om du avstår från att arbeta för att vårda en närstående person som är svårt sjuk kan du få närståendepenning. Du kan få närståendepenning även när du vårdar den sjuke på sjukhus.
 

Vården

Patient- och anhörigutbildning

Det vården erbjuder till anhöriga är möjlighet att delta i en patient och anhörig utbildning som ibland kallas för PPI (Psyko- Pedagogisk Intervention).

Det är viktigt att anhöriga deltar och lär sig om sjukdomens naturliga förlopp och vad man kan göra för att förhindra skov. Det ger också möjlighet för patienten att under friska perioder diskutera med anhöriga hur man vill bli bemött, och vilka insatser man önskar, när man blir sjuk nästa gång. Exempelvis ”jag vill att du ringer min läkare och bokar en tid till mig om jag blir nedstämd och inte klarar att ta mig för detta”.

Patient- och anhörigutbildningar  anordnas i regel av specialistvården men det håller på att förändras och man bör alltid fråga vårdgivaren en en sådan erbjuds på mottagningen eller om man kan bli remitterad till en annan mottagning.

Som anhörig har man dessvärre ingen möjlighet att själv anmäla sig och delta i en sådan utbildning. Det måste ske genom den diagnostiserade patienten.
Passa på och prata med din käraste när han/hon mår bra, dvs symptomfri annars är risken stor att han/hon inte är mottagliga.
Säg att du vill gärna gå en sådan utbildning och be om att få följa med på nästa mottagningstid. Det är oftast kuratorer/sjuksköterskor som kan besvara de flesta frågor om utbildningen, du kan börja med att ringa mottagningen själv och fråga.

Anhöriggrupper och digital utbildning för anhöriga

Föreningen Balans arrangerar anhöriggrupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan utefter Balansmodellen.

Grupperna leds av studieledare och har max 8 deltagare.

Det är 8 träffar på en gång varannan vecka. Klockan 18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
Plats: Via mötesappen Zoom, du får länk till gruppmötet inför varje träff..
Kostnaden för kursen är 100: – per termin/ 8 ggr. Kursavgiften betalas mot faktura till Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks.

Anmäl intresse på info@balansstockholm.se

Ny digital utbildning för anhöriga

Riksförbundet Balans är stolta över att presentera sin första anhörigutbildning.

-Det är något vi har sett behov av och som har vuxit fram över tid då vi får mycket frågor från anhöriga, säger Mariah Levicsek, tidigare kommunikatör på Riksförbundet Balans.  

Vem vänder sig då utbildningen till?
-Utbildningen vänder sig till alla anhöriga till personer med bipolär sjukdom, depression eller utmattningssyndrom och är tänkt att fungera som ett komplement till andra anhörigutbildningar som finns. Att komma ihåg är att vi som organisation inte är vården, utan att utbildningen främst syftar till hur du som anhörig kan närma sig den närstående och vad som är bra att hålla reda på i sin roll, säger hon.  

Anne Lichtenstein är initiativtagare till Balans ungdomsorganisation UDDA och har lång erfarenhet av att möta anhöriga till de ungdomar hon träffar i sitt arbete. Det är även hon som har tagit fram denna utbildning till Riks.
– Att göra en anhörigutbildning är otroligt viktigt eftersom de flesta är anhöriga på ett eller annat sätt. För att kunna hjälpa så många som möjligt är den här utbildningen väldigt viktig och en väsentlig del i vårt arbete att minska psykisk ohälsa och stigmatiseringen kring den. För mig var det viktigt att få ut all kunskap vi sitter på, på ett lätt och överskådligt sätt både så att det blir lätt att ta till sig men också så man kan gå tillbaka om man har missat något, säger hon. 

Anne har tidigare erfarenhet av att utbilda personer inom MHFA – Första hjälpen för psykisk hälsa, och tar med sig mycket av den erfarenheten i sitt arbete med den här utbildningen.
-Jag har försökt att skapa en helhet av den information som finns och som vi besitter utan att det ska spreta för mycket. Som deltagare kan man vänta sig att lära sig basis om psykisk ohälsa och hur man ska agera med sin närstående som mår dåligt. Även tips på vad man kan göra, både som stöd till den närstående och för att må bra själv. Jag hoppas att de som går utbildningen ska känna sig omhändertagna, trots att utbildningen är digital, avslutar hon. 

Vill du ta del av utbildningen? Maila dina kontaktuppgifter till info@balansriks.se med ordet “anhörigutbildning” i ämnesraden.

Vem är anhörig/ närstående?

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående (den sjuke). Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är:

  • Anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
  • Anhöriga till personer med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom
  • Anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem
  • Föräldrar till barn eller vuxna med något av ovanstående
  • Vuxna barn till person med något av ovanstående
  • Syskon, vänner eller grannar till person med något av ovanstående

Ibland använder landstinget begreppet närstående istället för anhörig.