Kunskap är ett av våra ledord...

Vi gör vårt bästa för att samla in kunskap och fakta om våra diagnoser och försöka förvalta och förmedla den vidare till varandra. Vi bjuder in allt från forskare till inspiratörer. Kunskap är viktigt verktyg för att hitta acceptans och insikt och i kampen mot stigmatisering. Vissa av våra föreläsningar är enbart digitala, andra föreläsningar hålls fysiskt. De fysiska föreläsningarna kommer även att sändas digitalt via Youtube: Balans Stockholm - YouTube

De åsikter och teorier som framförs av våra föreläsare är deras och de speglar inte nödvändigtvis föreningen Balans åsikter.


Måndag 4 december – Tema utmattningssyndrom

Marie Åsberg – Om utmattningssyndrom

Om Utmattningssyndrom med Marie Åsberg. Marie Åsberg är emeritus professor i psykiatri vi Karolinska institutet. En legend på området som har forskat om utmattningssyndrom sedan slutet av 1990-talet då tillståndet benämndes som utbrändhet eller att gå in i väggen. Hon var en av de som myntade ordet utmattningssyndrom och bidrog till att Socialstyrelsen godkände det som ett begrepp.

Hon har forskat kring depressioner, suicid, utmattningssyndrom och en del annat också. Det senaste decenniet har hon framförallt arbetat med utbildning som föreläsare och läroboksförfattare, och tagit fram kompetenshöjningsprogrammet Psyk-E bas, avsett för vårdpersonal som inte har någon akademisk utbildning i psykiatri, och det tänker hon fortsätta med så länge hon orkar (hon är 85 år idag).


Torsdag 16 november 2023–  Tema bipolär sjukdom

Upp och ner- En överlevnadshandbok för bipolär sjukdom med Henrik Wahlström och Katrin Skogberg Wirén. Denna föreläsning är privat, du som är medlem kan begära åtkomst om du vill se den. Skriv då till fanny@balansstockholm.se


4 september 2023 – ”Att förstå sambandet mellan signalsubstanser och känslor”

Fotograf: Erik Lövbom

Hugo Lövheim är docent och specialistläkare och arbetar vid Geriatriskt Centrum vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Vid sidan av sin forskning om Alzheimers sjukdom har han länge varit intresserad av sambandet mellan signalsubstanser, känslor och beteenden.

Under föreläsningen kommer han att presentera sin modell för relationen mellan serotonin, dopamin och noradrenalin och våra känslor, och diskutera hur denna modell skulle kunna användas för att förstå till exempel olika typer av psykisk ohälsa och olika läkemedelsbehandlingar. Föreläsningen publiceras på vår Youtube-kanal inom kort.

Fotograf: Erik Lövbom


Tidig diagnostik och behandling av bipolär sjukdom hos ungdomar - Peter Andersson och Adrian Desai Boström:

Balans föreläsning med Sabina Hellborg, Lektor i Civilrätt vid Stockholms universitet. Om diskriminering i arbetslivet. 3 april 2023


Inspelning av föreläsningen "Leva ett gott liv med bipolär sjukdom"
med Marianne Flynner och Thomas Hedmalm. Föreläsningen hölls 7 oktober 2021.


Inspelning av Zoomföreläsningen ”Hur vet man vad som orsakar bipolär sjukdom” med professorn Mikael Landén.

Den 24 februari bjöd Riksförbundet Balans och lokalföreningen Balans Stockholm in till den här föreläsningen via Zoom. Det här är inspelningen utav den.
Presentatör är Simone Gynnemo, Riksförbundet Balans ordförande.

Om föreläsningen:
För att kunna utveckla bättre behandlingar är det en fördel om man vet vad som orsakar sjukdomar. Men hur kan man veta om det är arv eller miljö? I denna föreläsning berättar Mikael Landén vad man hittills lärt sig om ärftliga orsaker till bipolär sjukdom och hur studierna gått till. Han kommer också att berätta om den pågående SWEBIC-studien som för närvarande rekryterar deltagare för att lära sig mer.

Om föreläsaren

Mikael Landén är professor i psykiatri vid Göteborgs universitet och även knuten till Karolinska Institutet. Han är specialiserad på bipolär sjukdom och har publicerat över 250 vetenskapliga artiklar. Mikael arbetar som överläkare på Bipolärmottagningen i Göteborg och är också registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för bipolär sjukdom: BipoläR. I mars ger han ut en populärvetenskaplig bok ut på Natur & Kultur: Galenskap – en bok om vetenskap.


Våga tala om självmord - Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg är specialist i psykiatri och suicidforskare vid Centrum för Psykiatriforskning, på Karolinska Institutet. På Hjärnans dag 2018 föreläste hon om självmord och hur viktigt det är att vi vågar tala om det och vad vi kan göra för att minska antalet. Producent: Hjärnfonden.


Träna för din hjärna - Anders Hansen

Här berättar Anders Hansen om sambandet mellan träning och psykisk och fysisk hälsa. Producerad av Region Kalmar och 1177.


En film om Bipolär sjukdom.

Här berättar överläkare Mia Ramklint om vad det är, om olika typer av sjukdomen, om behandling och orsaker. Du får också träffa Siri som berättar om egna erfarenheter av att leva med bipolär sjukdom.

Filmen är framtagen av Infoteket om funktionshinder, Nära vård och hälsa, Region Uppsala under hösten 2019.

Foto, redigering och musik: Skaparkraft film- och musikproduktion
Speltid: 29 min

https://www.youtube.com/watch?v=IAPzaRP1vNAhttps://www.youtube.com/watch?v=IAPzaRP1vNA


"Frisk av naturen" på SVT/Play

Det händer saker i vår kropp när vi är i skogen och naturen. Det visar forskning från Sverige och flera andra länder. Att vistas i skog och mark kan ha större påverkan på oss än vi trott. Hjärnan arbetar på ett annat sätt och skogen är också stresshormonernas värsta fiende. Vetenskapsfilm från 2019.

https://www.svtplay.se/video/35585105/vetenskapens-varld/frisk-av-naturen-avsnitt-1