Vänta inte med att söka hjälp!

Akut hjälp

Misstänker du att du eller någon annan utgör en fara för dig/sig själv eller någon annan? Ring 112. Vid akuta hälsotillstånd ska du ALLTID ringa 112!

Psykiatrins akut- och jourmottagningar

Självmordslinjen : telefon 90101, Självmordslinjen chatt

Jourhavande medmänniska

Övriga journummer att ringa om du behöver stöd akut


Första kontakt med vården

Din första kontakt är förmodligen din allmänläkare på vårdcentral. Beskriv dina problem och/eller misstankar om diagnos. Efterfråga en remiss till psykiatrin om du starkt misstänker att du är i behov av specialistvård. Tycker läkaren annorlunda så kan du be om ett andra utlåtande. Vi har fritt vårdval och det innebär att du kan begära att få byta läkare och vårdcentral om du känner att du inte blir hörd. Detsamma gäller den psykiatriska öppenvården.

Vårdcentraler har ofta tillräckliga kunskaper och resurser för att behandla psykiatriska sjukdomstillstånd som inte räknas som allvarliga.

Du hittar din vårdcentral på: 1177.se


Regionen:

1177: Psykisk hälsa

Psykiatri Region Stockholm: https://psykiatri.sll.se/vard-hos-oss/


Privata utförare som har avtal med Region Stockholm:

WeMind https://www.wemind.se/

Aleris: https://www.aleris.se/specialistvard/psykiatri-psykologi/

Capio: https://capio.se/specialistvard/psykiatri/vara-mottagningar/stockholm-oppenvard/

Prima: https://www.prima.se/


Övriga privata mottagningar:

Norrtälje: https://www.tiohundra.se/vuxenpsykiatri


Barn- och ungdoms psykiatri:

1177: Psykiskt stöd för unga i Stockholms län

BUP: https://www.bup.se/hitta-mottagning/

Prima: https://www.prima.se/


Översikt mottagningar Stockholms Län:

https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/psykiatrisk-vard-for-vuxna/

Behöver du hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut eller dietist? Här hittar du Region Stockholms rehabmottagningar.


Hör av dig till oss på info@balansstockholm.se eller telefon: 08 618 13 33 om du önskar hjälp. Vi gör vårt bästa för att lotsa dig rätt.

 

Du är inte ensam. Det finns hjälp och stöd att få!