Psykiatri Region Stockholm: https://psykiatri.sll.se/vard-hos-oss/

Privata utförare som har avtal med Region Stockholm:

WeMind https://www.wemind.se/

Aleris: https://www.aleris.se/specialistvard/psykiatri-psykologi/

Capio: https://capio.se/specialistvard/psykiatri/vara-mottagningar/stockholm-oppenvard/

Prima: https://www.prima.se/

Övriga privata mottagningar:

Norrtälje: https://www.tiohundra.se/vuxenpsykiatri

Barn- och ungdoms psykiatri:

BUP: https://www.bup.se/hitta-mottagning/

Prima: https://www.prima.se/

Översikt mottagningar Stockholms Län: https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/psykiatrisk-vard-for-vuxna/

Behöver du hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut eller dietist? Här hittar du Region Stockholms rehabmottagningar.