Hur fungerar psykiatrin under pandemin?

Vården är och har varit hårt pressad på grund av pågående pandemin Covid-19. Vi vill däremot påminna och poängtera att psykiatrins akutverksamhet är och fungerar som vanligt. Är man behov … Läs mer…

Hur påverkar coronaviruset föreningens aktiviteter?

Den rådande situationen med det nya coronaviruset påverkar föreningens verksamhet.  Balanscaféer inställda tillsvidare. Ersätts av digitala caféer. Våra gruppaktiviteter erbjuds till hösten och flera har omvandlats till digitala studiecirklar, se … Läs mer…

ÅRSMÖTE 25 MAJ

På grund av coronakrisen genomfördes i år årsmötet via telefon.                                           … Läs mer…

Kansliet har flyttat!

Nu har vi bytt adress! Men vårt nya kansli på Hantverkargatan 4 D är för närvarande obemannat p.g.a. situationen med det nya coronaviruset. Vi sköter verksamheten på distans och nås … Läs mer…

VILL DU VARA AKTIV I BALANS ?

VILL DU VARA AKTIV I FÖRENINGEN BALANS? Gemenskap – Kunskap – Insikt Vill Du medverka till att föreningen Balans Stockholm utvecklas och stödjer drabbade och deras anhöriga? Välkommen till att … Läs mer…

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften?

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften till Balans?   Årsavgiften till Balans är 200kr per år. Den betalas till Balans Riks Plusgiro 439 20 84-2 Om medlemskapet När … Läs mer…

1 2