Självhjälpsgrupper

Gemenskap, kunskap och insikt är våra ledord och våra samtalsgrupper är vårt främsta verktyg för att förse våra medlemmar med detta.
Våra självhjälpsgrupper är för personer som lever med bipolär sjukdom, depression, andra affektiva diagnoser eller utmattningssyndrom (UMS). I våra grupper pratar vi om hur det är att leva med sin/ sin närståendes diagnos. Vi väljer gemensamt teman för varje tillfälle, t.ex. relationer, livsstil, psykiatrin, stöd, stigmatisering osv.
Tillsammans hjälper vi oss själva och varandra, genom att dela erfarenheter, tips, kunskap, insikter, acceptans mm. En samtalsgrupp i Balans är inte terapi, vi verkar som ett komplement till vården, vi hjälper och stöttar varandra och i grupperna råder sekretess. Vi erbjuder en till två omgångar av grupperna per termin.

Grupper vi erbjuder

Digital självhjälpsgrupp: för medlemmar Stockholm, 18 år och uppåt. Grupperna ses på Zoom. Nästa startdatum 21 februari

Fysisk självhjälpsgrupp: för medlemmar Stockholm, 18 år och uppåt. Vi kommer att ses i en av Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Heleneborgsgatan 7. Nästa startdatum 20 mars.

Grupperna ses varje vecka kl. 18-20:15 vid totalt 8 tillfällen.

Våra samtalsledare är egenerfarna, dvs. de lever själva med diagnos eller är anhörig till person med diagnos. Ledarna har genomgått vår interna utbildning "Balansmodellen" och Studieförbundet Vuxenskolans handledarutbildning samt själva deltagit i självhjälpsgrupp tidigare.

Anmälan

Du behöver vara medlem i Balans och kursen kostar 100 kr för alla 8 tillfällen. Fakturan kommer från Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi publicerar datum för start här på hemsidan och skickar ut i god tid i Nyhetsbrevet. Du kan när som helst anmäla intresse genom att skicka ett mail till info@balansstockholm.se, så skriver vi upp dig på kölistan inför nästa start om du önskar det.

Röster från tidigare deltagare

”Det är skönt att prata med andra i liknande situation som förstår utan att jag behöver förklara.”

”Jag uppskattar att jag har hittat ett utrymme att uttrycka mig utan dömande.”

”Som nydiagnostiserad lär jag mig mycket av de andra med mer erfarenhet.”

"Jag gick med i självhjälpsgruppen när jag var på en väldigt dålig plats. Den blev ett ljus i mörkret för mig."

"Innan första träffen tänkte jag att vi inte skulle ha nåt gemensamt. Efter tredje träffen insåg jag att jag hade hittat min flock."

Studieförbundet Vuxenskolan

Samtalsgrupperna anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. "Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga." Klicka på bilden för att läsa mer.