Är du 55+ och vill lära dig mer om hur livsstilsförändringar kan ge dig förutsättningar för ett liv i Balans?

Hälsoprogrammet vänder sig till dig över 55 år med psykisk ohälsa och till dig som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa. Antal deltagare kommer att vara 10-15 personer.

Hälsoprogrammet är ett pilotprojekt framtaget utifrån forskningsprojektet ”En personcentrerad metod för livsstilsförändringar hos personer med psykisk ohälsa” , utfört av Lektorerna och Sjuksköterskorna Ylva Rönngren och Annette Björk vid Mittuniversitetet.

Mer om forskningsprojektet kan du läsa här: en-personcentrerad-metod-for-livsstilsforandringar-hos-personer-med-psykisk-ohalsa/
Hälsoprogrammet kommer att utvärderas av lektorer vid Mittuniversitet, med fokus på upplevd livskvalitet och enklare hälsomarkörer.

Du kommer att få lära sig om livsstilsförändringar – fysisk aktivitet, kost, sömn, alkohol, socialt sammanhang m.m. – som ökar förutsättningarna för ett gott liv med psykisk ohälsa, både för både egenerfarna och anhöriga.

Du kommer att få träffa två ledare:

Thomas Qvarnström som har ett stort intresse och erfarenhet av friskvård, han har bland annat lett många av våra utflykter.

Helena Bjurström är arbetsterapeut sedan 14 år tillbaka. Hon har främst arbetat  med äldre patienter inom primärvård, hemrehabilitering, ASIH hemrehabilitering, slutenvård, korttidsvård och särskilt boende för äldre, både inom demens och somatik. ”Mitt arbetsterapeuthjärta klappar som allra starkast för våra äldre och deras välmående. När man besöker patienter i deras eget hem, ser man extra tydligt hur många som mår dåligt i själen. Trots att de sökt vård för någon fysisk funktionsnedsättning och till exempel behöver ett hjälpmedel, så uttrycker många att det är samtalet mellan oss som blivit den största hjälpen.”


Hösten 2023, Ni kommer att ses på torsdagar kl. 14-16:15, varje vecka, totalt 12 tillfällen.

Är du intresserad av att delta i hälsoprogrammet så skicka ett mail till info@balansstockholm.seeller ring oss på 08 618 13 33, lämna ett meddelande om vi inte svarar så ringer vi tillbaka till dig. Om du missat kursstart kan du anmäla intresse till nästa omgång.

Välkommen med din anmälan