Gemenskap, kunskap och insikt är våra ledord och våra samtalsgrupper är vårt främsta verktyg för att förse våra medlemmar med detta.

Våra anhöriggrupper är för anhöriga till personer som lever med bipolär sjukdom, depression, andra affektiva diagnoser eller utmattningssyndrom (UMS). I våra grupper pratar vi om hur det är att leva med sin närståendes diagnos. Vi väljer gemensamt teman för varje tillfälle, t.ex. relationer, livsstil, psykiatrin, stöd, stigmatisering osv.

Tillsammans hjälper vi oss själva och varandra, genom att dela erfarenheter, tips, kunskap, insikter, acceptans mm. En samtalsgrupp i Balans är inte terapi, vi verkar som ett komplement till vården, vi hjälper och stöttar varandra och i grupperna råder sekretess. Vi erbjuder en till två omgångar av grupperna per termin.


Vi anordnar Anhöriggrupper för:

  • Föräldrar till barn med bipolär sjukdom, depression eller utmattningssyndrom.
  • Partners till person med bipolär sjukdom, depression eller utmattningssyndrom.
  • För dig som har ett syskon, en vän eller en förälder som lever med bipolär sjukdom, depression eller utmattningssyndrom.

Vi ses varje eller varannan vecka kl. 18-20:15, totalt 8 tillfällen.

Våra samtalsledare är egenerfarna, dvs. de är anhörig till person med diagnos. Ledarna har genomgått vår interna utbildning ”Balansmodellen” och Studieförbundet Vuxenskolans handledarutbildning samt själva deltagit i anhöriggrupp tidigare.


Du behöver vara medlem i Balans och kursen kostar 100 kr för alla 8 tillfällen. Fakturan kommer från Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi publicerar datum för start här på hemsidan och skickar ut i god tid i Nyhetsbrevet. Du kan när som helst anmäla intresse genom att skicka ett mail till info@balansstockholm.se, så skriver vi upp dig på kölistan inför nästa start om du önskar det.


Samtalsgrupperna anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. ”Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.” Läs mer här!

Varmt välkommen att anmäla dig till info@balansstockholm.se