Till våra digitala Balanscaféer bjuder vi in för er Balansmedlemmar relevanta aktörer och professioner som får berätta om vad de gör på dagarna och svara på era frågor. Förbered dina frågor, skriv i chatten om du inte vill prata så läser vi upp. Vi hjälper och stöttar ofta varandra i dom här sammanhangen också då vi har olika och ofta mycket kunskap och erfarenheter på olika ämnen inom gruppen.

Det brukar ofta bli lite tid över till att snacka om valfritt ämne, i storgrupp eller i break-out rooms, det beror på hur många vi blir.

Hösten 2023:


Om ekonomi, försörjning och sysselsättning
Måndag 21 augusti kl. 18-19:30
Vi delar med egna erfarenheter och fakta från relevanta aktörer. Vad finns det för hjälp att få med ekonomin? När en är långtidssjukskriven/ har varaktig funktionsnedsättning/ varit arbetslös länge eller om en ska sjukskriva sig för allra första gången från jobb eller studier.

Vad innebär det att vara en Medarbetare med brukarerfarenhet (MB) eller en Brukarinflytandesamordnare (BISAM)?
Måndag (18 september kl. 18-19:30 inställt) Nytt datum annonseras inom kort
Zoomlänk: https://us02web.zoom.us/j/83377470737?pwd=UXNjbGgxM0NoSmVGZU51ZVRoMmNzQT09

Vi har bjudit in Bengt Sprowede som jobbar som MB på Sankt Görans sjukhus. Han kommer att berätta om vad han gör i sin yrkesroll och om vinsten med att anställa egenerfarna inom psykiatrin.


Tema ej fastställt än
Måndag 16 oktober kl. 18-19:30.

Vad gör en Case Manager inom Socialtjänsten?
Måndag 20 november kl. 18-19:30.

Vi ses på Zoom!