Affektiva spektrumet

Affektiv störning, -syndrom, -sjukdom eller förstämningssyndrom, det finns många termer för samma fenomen.  Termen affektiv sjukdom (affektivt syndrom) används vanligen om bipolära och depressiva syndrom (eng: bipolar disorders and depressive disorders).

bipolar-2Affektiv sjukdom är egentligen inte fråga om en störning i känsloreaktioner (affekter) utan i stämningsläget. Det har gjort att man använt termen förstämningssyndrom (eng: mood disorder, pluralis:mood disorders) om de affektiva sjukdomstillstånden, termen begränsas till att gälla störningar enligt kriterierna i DSM-IV.

Dock används ordet mood även i DSM-5 i betydelsen stämningsläge (varierande från mani till depression, från irritation och avoghet till jämnmod och vänlighet, från ängslan till trygghet). Ordet förstämning uppfattas i regel som ett depressivt
 tillstånd och gör termen förstämningssyndrom missvisande eftersom det också kan vara fråga om maniska humörsvängningar.

Affektiva sjukdomstillståndens  huvudsakliga symtom handlar om onormalt förändrade stämningslägen, det vill säga att personen blir oförklarligt nedstämd eller euforisk. Det förändrade stämnings- eller känsloläget yttrar sig för andra ofta i en förändrad aktivitetsnivå, det vill säga att personen blir apatisk eller hypomanisk/manisk, beroende på diagnos. Många av de affektiva störningarna kan leda till förändrade medvetandetillstånd, till exempel psykos.

 

Vad är då gemensamma symtom för de affektiva sjukdomstillstånden ?

Nedstämdhet

Nedstämdhet är det mest vanliga tecknet på depression. Sinnesstämningen är sänkt och man har lätt för att gråta. Den sänkta sinnesstämningen sitter i under lång tid och påverkas inte mycket av positiva händelser. Nedstämdheten är djupare än vid vanlig vardagsdeppighet.

Ångest, oroskänslor och irritabilitet

Ångest, oroskänslor och irritabilitet är också vanliga i samband med depressioner.

Koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter som svårigheter att se på TV eller att läsa förekommer oftast i samband med depression. Tankarna kan upplevas som svårfångade och ibland kan man uppleva att minnet fungerar sämre än vanligt.

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter är ett annat symtom på depression. Man kan ha svårt att somna eller så vaknar man mitt i natten eller tidigt på morgonen. Ofta förekommer ångest i samband med det tidiga uppvaknandet

Kroppsliga symtom

Kroppsliga symtom som aptitlöshet, förstoppning, muntorrhet och smärtor av olika slag kan vara tecken på en depression. Depression påverkar hela människan, även kroppen. Den sexuella lusten minskar och livsglädjen försvinner. Ibland blir rörelsemönstret långsamt och ansiktsuttrycket stelt och livlöst.

Skuldkänslor och känslor av meningslöshet

Skuldkänslor och känslor av meningslöshet kan dominera tankarna. Självmordstankar kan förekomma, särskilt vid djupa depressioner.

 >> Depression

>> Bipolär sjukdom

>> Utmattningssyndrom

>> Dystymi

>> Behandling

>> Se online!