Hem » På gång! » Vill du volontära i Balans?

Vill du volontära i Balans?

kategori: På gång!

Vill du använda din erfarenhet av psykisk ohälsa, som drabbad eller anhörig, till att hjälpa andra? Vi är alltid i behov av frivilliga krafter vid våra olika aktiviteter, både i stort och smått.

Aktiviteter

Värd/värdinna på Balanscafé - Din uppgift blir att hjälpa till att iordningsställa fika och hälsa cafébesökarna välkomna.  Caféerna brukar vara välbesökta och antal besökare är 30-50 personer. Vid varje tillfälle har vi ett tema med ett ämne som är intressant för våra medlemmar.

Föreläsningar - Hjälpa till vid våra föreläsningar, ställa i ordning stolar. Om du är tekniskt intresserad får du gärna hjälpa oss med våra livesändningar.

Leda promenader - Vi har promenad varje onsdag kl. 17, året om. Varannan vecka utgår vi från Mariatorget och andra Gärdet. Vi går i samtalstakt och stannar kanske till vid ett café för en fikastund. Vi vill gärna erbjuda promenader dagtid och helger och söker även volontärer som kan leda dessa.

Kulturträffar - Hjälp oss planera in och genomföra gemensamma kulturträffar.

Studiecirklar

Ledare av samtalsgrupp - Vi arrangerar anhöriggrupper och självhjälpsgrupper i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.  Ledarens uppgift är att möjliggöra goda samtal och se till att alla kommer till tals. I grupperna råder tystnadsplikt och det är ledaren som informerar om detta. Vi ser till att du får den utbildning du behöver för att leda grupper. Du får även möjlighet att vara bisittare till våra erfarna ledare under en termin innan du blir ledare för en egen grupp. Studieförbundet arvoderar gruppledaren för 3 lektionstimmar enligt en uppgjord taxa.

Styrelseuppdrag

Ledamot i föreningens styrelse - Vi erbjuder “inskolning” av nya ledamöter genom att erbjuda plats som ersättare under ett år, dessa väljs in på årsmötet. På styrelsemötena lär du känna vår verksamhet och värderingar. Här räknas din erfarenhet av att vara drabbad eller anhörig som viktig kompetens och du kan direkt påverka föreningens verksamhet.

Utgöra valberedning - Tillsammans med ytterligare tre personer. Din uppgift blir att fånga upp nya krafter och rekrytera ledamöter till styrelsen. En mycket viktig uppgift!

Intressepolitik

Representera Föreningen Balans Stockholm i psykiatrins brukarråd - Brukarråden är psykiatrins forum för brukarföreningarna att diskutera och lämna förslag på förbättringar till vården samt lämna synpunkter på psykiatrins verksamhet i såväl öppen- som slutenvård. Brukarrådsrepresentanterna arvoderas av psykiatrin, c:a 600 kr per tillfälle. Brukarråden träffas en gång per månad.

Informera på psykiatrins patient- och anhörigutbildningar - Utbildningarna omfattar 4-6 tillfällen och erbjuds patienter och deras anhöriga. Utbildningarna innehåller föreläsningar om sjukdomarna och behandling, livsstilsfaktorer, samhällets stödinsatser med mera. Här kan du som representant berätta om vad vår förening erbjuder och samtidigt berätta om din egen resa som drabbad eller anhörig. Syftet är att bjuda in patienter och anhöriga till vår gemenskap och att ge deltagarna hopp om att det går att leva ett gott liv med våra sjukdomar.

Kunskapsspridning

Informera på psykiatrins patient- och anhörigutbildningar - Utbildningarna omfattar 4-6 tillfällen och erbjuds patienter och deras anhöriga. Utbildningarna innehåller föreläsningar om sjukdomarna och behandling, livsstilsfaktorer, samhällets stödinsatser med mera. Här kan du som representant berätta om vad vår förening erbjuder och samtidigt berätta om din egen resa som drabbad eller anhörig. Syftet är att bjuda in patienter och anhöriga till vår gemenskap och att ge deltagarna hopp om att det går att leva ett gott liv med våra sjukdomar.

Medmänskligt stöd

Du träffar en person som önskar enskild kontakt med någon som är i liknande situation, egenerfaren eller anhörig. För att få stöd och tips eller bara prata en stund. Ni kan fika på stan, ta en promenad, eller prata på telefon, utefter vad som passar bäst.

World Bipolar Day

Vill du ingå i planeringsgruppen för World Bipolar Day 2025?

Dina idéer

Kanske har du en egen idé om vad du skulle vilja göra? Vi är alltid öppna för era förslag. Hör av dig så pratar vi om saken.