Föreningen Balans Stockholms årsmöte den 30 mars

Föreningen Balans Stockholm hade årsmöte den 30 mars där bland annat en ny styrelse valdes. Då mötet sammanföll med World Bipolar Day visade Åsa Scott sina fina tavlor och berättade … Läs mer…

Läs om stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet på Balans Riks hemsida

  Projektet startade 2021 med att rikta sig mot arbetsgivare. Hur kan och bör arbetsgivare jobba med att minska stigmatiseringen och vad är egentligen stigmatisering? Under senare delen av 2022 … Läs mer…