Årsmötes- och styrelsedokument

Här hittar du årsredovisning för 2022: Årsredovisning – Balans Stockholm 2022 Här hittar du revisionsberättelse för år 2022: Revisionsberättelse – Balans Stockholm 2022 Signerad budget hittar du här: Signerad budget … Läs mer…

Läs om stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet på Balans Riks hemsida

  Projektet startade 2021 med att rikta sig mot arbetsgivare. Hur kan och bör arbetsgivare jobba med att minska stigmatiseringen och vad är egentligen stigmatisering? Under senare delen av 2022 … Läs mer…