Hem » På gång! » Läs om stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet på Balans Riks hemsida

Läs om stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet på Balans Riks hemsida

kategori: På gång!

 

Projektet startade 2021 med att rikta sig mot arbetsgivare. Hur kan och bör arbetsgivare jobba med att minska stigmatiseringen och vad är egentligen stigmatisering?
Under senare delen av 2022 startades projektets andra del, hur ser det ut i verkligheten? Har personer med psykiatriska diagnoser blivit stigmatiserade och hur har det gått till? Men också, hur arbetar vissa arbetsgivare med den psykiska hälsan och ohälsan på arbetsplatserna?
Stigma bottnar i okunskap och oförståelse och personer dör eller lever i fattigdom på grund av stigma.
Med den här sidan hoppas vi att okunskapen ska bli till kunskap och oförståelsen bli till förståelse.

Läs om Balans Riks projekt Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet här.