Styrelse 2016

Kajsa-Lena Svensson,  kassör och vice ordf

Birgitta Österlund, sekreterare

Tony Wallgren, ledamot

Åsa Blomkvist, ledamot

Greta Lindholm, ledamot

Kathrin Erfurth-Selinder, ersättare

Lina Eriksson, ersättare

Erik Rådström, ersättare

Magnus Petersson, ersättare

 

Revisorer:

Eva Stein,  Allegretto Revision AB
Bertil Olstrup, internrevisor

Åsa Lundvall,  internrevisor

 

 

Föreningen Balans Stockholms stadgar