Vi riktar oss till personer som upplevt depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder  (bipolär sjukdom) eller har drabbats av ”utbrändhet” (utmattningsdepression).
Närstående kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd.

Vi vill

  • Nå personer med depression och/eller bipolärt syndrom och erbjuda stöd inom föreningens ram, inbjuda till samvaro inom föreningen.
  • Informera personal vid psykiatriska kliniker och öppenvårdsmottagningar bl.a. genom synpunkter och önskemål när det gäller vården.
  • Informera närstående om möjligheten att delta i föreningens arbete, och få stöd av föreningens övriga medlemmar. Föreningen arbetar också för att närstående i högre grad ska ses som resurser i vårdprocessen.
  • Verka för ökad kunskap i samhället om depression och bipolära diagnoser, för att därmed minska oförståelse, rädsla och avståndstagande.