Balans i Gävle
Balans i Uppsala
Balans i Västerås
LIBRA i Skåne
Berg- och Dalbanan  (finns i Vällingby, Stockholm.  E-mail:     bergodalbanan@spray.se Tel: 0735-12 64 71 )

Anhöriga,  nationellt kompetenscentrum
Anorexi bulimi kontakt
Ananke – OCD Patientorganisation för tvångssjukdomar
AnBo  Borderline – anhörigförening
Autism & Asperger-förbundet
Bipolarforeningen – en bedre hverdag for bipolare i Norge
Bipolarforeningen Norge
Brukarnätverken i Uppsala län
DBSA –  Depression and Bipolar Support Alliance
deprimerad.net
Depressionsforeningen i Danmark
EBL-skolan
Fountain House
Stockholm
Föreningen  Psykisk Hälsa
GAMIAN – Europe
GoDoc  –  Sökmotor
GränsÄnglar – stödgrupp borderline
Healthcare Media – depression
HFS – Hälsofrämjande sjukvård
IBIS – Balans systerorganisation i Västsverige
KPC – Kompetenscentrum för kvalitetsregister
LPP – Landsforeningen for pårörende innen psykiatri i Norge
Läkemedelsindustriföreningen, LIF
MellanMålet  –  Intresseförening för Dig mellan 18 – 35 med psykoserfarenhet
Nationellt kompetenscentrum anhöriga – NKA
NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
Psykepedia
Psykologiguiden
Psykiatrisamverkan – Miltons utredning
RFHL – Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende
RSMH – största patientorganisationen
Riksförbundet Attention – för personer med neuropsykiatriska funktionshinder
Schizofreniförbundet
SHEDO –  Self Harm and Eating Disorders Organisation
Självhjälp – Solkatten
Självhjälp på vägen
Socialpsykiatriskt Forum
Socialstyrelsen  –  Ny guide stödjer patienters medverkan
SPES  –  För anhöriga till avlidna genom självmord
Stockholms Stad – Stiftelseförvaltningen
Sunt liv – Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting
Svensk Psykiatri
Svenska sällskapet för bipolär sjukdom
–  SSBS
Sveriges Fontänhus –  Ett friskt alternativ
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tidskriften Doktorn
ÅSS – Ångestsyndromsällskapet