(Att Balans publicerar länkar till terapeuter är en service till hemsidans besökare. Vi kan inte gå i god för att alla terapeuter är lämpliga.. Var uppmärksam om du inleder samarbete med en terapeut. Rådgör gärna med kloka personer i din omgivning!)

Beteendeterapeutiska föreningen
Darmainstitutet

Doktorsguiden –  (Du bl. a se vilka psykiatriker som finns på din ort. Eventuella omdömen måste tas med en nypa salt, de kan vara manipulerade).
Internetterapi – Livanda
Internetpsykiatri  –  Behandling med kognitiv beteendeterapi
Kognitiv terapi
Kognitiva Akademin
KBT – Kognitiv beteendeterapi
Mediciner – FASS
Privat vård i Göteborg och Stockholm
Psykiatriinfo, interaktiv utbildning om bipolar sjukdom – en webbplats från AstraZeneca
Psykologpoolen
Psykoterapistiftelsen
Psykosocialt forum
Riksföreningen Psykoterapicentrum (RPC)
Stämningsdagbok
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
Terapiförmedling
Utvilad.se  –  Sömnproblem?
Vagusnervstimulering