Hem » På gång! » Upprop för att rädda patienternas psykiatri i Region Stockholm!

Upprop för att rädda patienternas psykiatri i Region Stockholm!

kategori: På gång!

Ett upprop för att rädda patienternas psykiatri i Region Stockholm!

Läs artikel om manifestationen i tidningen Mitt i Stockholm här: De protesterar mot att psykiatrin stuvas om

#RäddaVården #FörBättrePsykiatri

Redan idag är det svårt att få tillgång till vård! Nu planerar politikerna att ytterligare försämra vården för de som lever med svåra psykiska sjukdomar. Vi kan inte acceptera att man sparar in på vård för de mest utsatta!

Vi samlas utanför Landstingshuset på tisdag den 20e juni kl. 14:00 för att protestera mot Beställarplanen och be politikerna om att återremittera planen! Adressen är Hantverkargatan 45, närmaste tunnelbanestation är Rådhuset på blå linje.

Hjälp oss att gilla, kommentera eller dela detta upprop! Tagga gärna dina vänner!  Kontaktperson: Åsa Konradsson-Geuken 0704-13 17 31, Schizofreniförbundet

På tisdag den 20 juni ska Hälso – och sjukvårdsnämnden i region Stockholm fatta beslut om en beställarplan som potentiellt kan rasera våra värdefulla vårdkedjor. Syftet med planen sägs vara att förenkla vårdstrukturen. Vi i Schizofreniförbundet är djupt oroliga och anser att det saknas konsekvensanalyser av hur förändringarna kommer påverka våra anhöriga som lever med svåra psykiska sjukdomar och som dessutom är mycket sårbara. Att klubba igenom en så omfattande förändring av en fungerande vårdkedja utan att ha en tydlig förståelse för patientperspektivet anser vi är väldigt oroande.

Beställarplanen kan innebära att tusentals personer med olika diagnoser som idag får en specialiserad vård enligt de nationella vårdprogrammen kommer att bli hänvisade till en vårdkedja som redan idag har tillgänglighetsproblem, ffa till kvalitetssäkrad psykologisk behandling och de kritiska frågorna om konsekvenserna av detta förblir obesvarade. Utvärderingen av den så kallade ”Framtidsplan för Region Stockholm” som också den hanteras på tisdag visar att väntetiderna för specialiserad psykiatrisk vård är längre än väntetiderna för somatiska vården.

Vi vet att antalet vuxna med svår psykisk sjukdom som söker specialiserad psykiatrisk vård har ökat de senaste åren. Att genomföra sådana omfattande förändringar som då föreslås i beställarplanen utan en noggrann risk- och konsekvensanalys är mycket bekymmersamt, och vi
känner en stark oro för våra medlemmar i Schizofreniförbundet, som redan lider av konsekvenserna av ovanstående faktorer. Vårt upprop kräver att en grundlig risk- och konsekvensanalys görs för de personer som lever med svår psykisk sjukdom innan beslutet om Framtidsplanen och särskilt Beställarplanen fattas av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Med detta i åtanke anser vi att ärendena som benämns Beställarplan och Framtidsplan återremitteras för att belysa riskerna och ge närstående/anhöriga och personer med egen erfarenhet och andra möjlighet att framföra våra åsikter och få svar på våra frågor.

Schizofreniförbundet och andra delar av brukarrörelsen ser följande risker:

• Tillgänglighetsproblemen och väntetiderna kommer att öka ännu mer när antalet
specialistmottagningar minskar och antalet utförare blir färre.

• Sämre tillgång till vård riskerar att patienter inte får den hjälp de behöver med ökat lidande som
följd.

• Väl fungerande vårdprocesser för de mest utsatta och sårbara personerna riskerar att slås sönder.

• Vårdkvaliteten och uppföljningen för våra medlemmar med egen erfarenhet av schizofreni och
liknande psykossjukdomar kommer att försämras.

• Ökad administration kommer att drabba våra medlemmar.
Vi måste stå upp för vården och kräva att politikerna omprövar dessa beslut! Dela detta inlägg för att
sprida budskapet och visa ditt stöd!

Text och intitiativtagare IFS, Schizofreniförbundet

Om vi inte ses så dela gärna i dina sociala medier.

#RäddaVården #FörBättrePsykiatri

Här kan du läsa hela beställarplanen: Beställarplan – specialistpsykiatri för vuxna