UDDA är en volontärdriven pro-bono organisation som grundades 2013 med idén att utbyte av erfarenhet hjälper i tillfrisknads processen. Idag vet vi att detta funkar.

UDDAs vision är “alla människors rätt till sin psykiska hälsa”.
Vårt motto är ”ingen kan göra allt men alla kan göra något”.

Genom vår volontärverksamhet, KUDDIS-programmet, erbjuder vi stöd till unga vuxna som lider av psykisk ohälsa så som depression, ångest, ätstörningar och självskadebeteende. Vårt syfte är att stötta unga vuxna i åldrarna 16-35 som lider av psykisk ohälsa. Vi jobbar även för att minska den stigmatisering som omger personer med psykisk ohälsa i vårt samhälle genom informationsspridning och föreläsningar i psykisk ohälsa i skolor, idrottsklubbar och på arbetsplatser. 

UDDAs nätverk erbjuder ett unikt stöd genom vårt KUDDIS-program. Vänskapsband mellan människor med erfarenhet från hela spektrumet av psykisk ohälsa. Alla KUDDISAR på UDDA har erfarenheter av psykisk ohälsa, personlig eller genom nära vänner och familj. Vetenskapliga analyser stödjer iden att nära personliga relationer bidrar till snabbare och långvarig tillfrisknad från psykisk ohälsa. Vi vet att det funkar och många av våra volontärer är beviset.

UDDA är ett komplement till vården och kan vara ett första steg i arbetet mot tillfrisknad. Tillsammans kan vi minska lidandet och inge hopp om ett värdigt liv både med och utan psykisk ohälsa. Depression är en botbar sjukdom, vilket inte får glömmas bort. 

UDDAs styrelse och ledning har sitt säte i Stockholm och ingår numera i Riksförbundet Balans. Vi erbjuder stöd, råd och hjälp till självhjälp. Vi samarbetar lokalt tillsammans med volontärorganisationer så som UBUNTU, Under Kevlaret och Skaffainsikt.nu. All vår information och våra utbildningar är granskade av legitimerad psykolog och läkare.

https://balansriks.se/udda/