Hem » På gång! » Extrainsatt Årsmöte 17 oktober – förslag till nya stadgar

Extrainsatt Årsmöte 17 oktober – förslag till nya stadgar

kategori: På gång!
Välkommen på extrainsatt digitalt årsmöte!

Föreningen Balans kallar till extra årsmöte 17 oktober kl 17.30 för att avhandla förslag till nya stadgar för föreningen. Riksförbundet Balans gjorde en översyn av sina stagdar så att lokalföreningarnas stadgar bättre harmonierar med varandra och är bättre anpassade riksförbundets och lokalföreningarnas verksamheter. Föreningen Balans Stockholm godkände de nya stadgarna på årsmötet den 30 mars 2023. Enligt stadgarna behöver föreningen även godkänna dessa på ett mellanliggande extra årsmöte.

Mötet är digitalt via mötesappen Zoom och länk till mötet är: https://us02web.zoom.us/j/85769313038?pwd=ZytoVzg1UXROVld0aWprWXhSVmJ0UT09

Klicka på länken för att vara med på årsmötet. Du som saknar smartphone eller dator kan medverka på telefon. Hör då av dig till kansliet på 08-6181333 för att få information om hur detta går till.

Medlem som har betalat medlemsavgiften senast den 31 januari innevarande år har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Dagordning till årsmötet:

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd
  3. Ordförande, sekreterare och justeringsman utses
  4. Mötets utlysande enligt stadgarna
  5. Fastställande av föredragningslista/dagordning
  6. Ändringar av föreningens stadgar
  7. Mötets avslutande

Underlag för beslut om nya stadgar hittar du här: Årsmötes- och styrelsedokument

Där kan du se såväl de gamla stadgarnas skrivning som de nya. Du som vill ha handlingarna skickade per post meddelar oss på kansliet på tel 08-6181333.


Varmt välkomna till årsmötet!