Hem » På gång! » Självhjälpsgrupper i Balans

Självhjälpsgrupper i Balans

kategori: På gång!

Röster från tidigare deltagare:

”Det är skönt att prata med andra i liknande situation som förstår utan att jag behöver förklara.”

”Jag uppskattar att jag har hittat ett utrymme att uttrycka mig utan dömande.”

”Som nydiagnostiserad lär jag mig mycket av de andra med mer erfarenhet.”

 ”Jag gick med i självhjälpsgruppen när jag var på en väldigt dålig plats. Den blev ett ljus i mörkret för mig.”

”Innan första träffen tänkte jag att vi inte skulle ha nåt gemensamt. Efter tredje träffen insåg jag att jag hade hittat min flock.”

Vi erbjuder i dagsläget två samtalsgrupper: en för medlemmar i hela landet mellan 18-30 år och en för Stockholms-medlemmar mellan 31-65 år. Våra självhjälpsgrupper är till för personer som lever med bipolär sjukdom, depression eller utmattningssyndrom. I våra självhjälpsgrupper pratar vi om hur det är att leva med sin diagnos. Vi väljer gemensamt teman för varje tillfälle, t.ex. relationer, livsstil, psykiatrin, stöd, stigmatisering osv. Tillsammans hjälper vi oss själva och varandra, genom att dela erfarenheter, tips, kunskap, insikter, acceptans mm. I grupperna råder sekretess.

(Vi håller på att utveckla ett program för seniorer tillsammans med Mittuniversitetet. Mer information kommer om detta.)

Våra samtalsledare är egenerfarna, dvs. de lever själva med diagnos eller är anhörig till person med diagnos. Ledarna har genomgått vår interna utbildning ”Balansmodellen” och Studieförbundet Vuxenskolans handledarutbildning samt själva deltagit i självhjälpsgrupp tidigare.

En samtalsgrupp i Balans är inte terapi. Vi verkar som ett komplement till vården, vi hjälper och stöttar varandra.

Du behöver vara medlem i Balans och kursen kostar 100 kr för alla 8 tillfällen. Fakturan kommer från Studieförbundet Vuxenskolan.

Samtalsgrupperna anordnas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. ”Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Vår värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.” Läs mer här!

Varmt välkommen att anmäla dig till info@balansstockholm.se

Även om det inte finns något planerat startdatum för din grupp så kan du skriva och anmäla intresse inför nästa start.