Hem » På gång » Balans söker testpiloter till utvecking av ny app för tidiga tecken vid bipolär sjukdom

Balans söker testpiloter till utvecking av ny app för tidiga tecken vid bipolär sjukdom

kategori: På gång
Föreningen Balans söker testpiloter till 2 fokusgrupper för att testa och utveckla en ny app för tidiga tecken vid bipolär sjukdom. Vi söker dels nydiagnostiserade och dels personer som har levt med sjukdomen några år. Vill du vara en av testpiloterna och bidra med dina insikter, erfarenhet och frågor? Testgrupperna träffas mellan 2-3 ggr och sedan samlas båda grupperna i en fokusgrupp för slutlig utvärdering av appen.
Om du vill medverka, anmäl dig till info@balansstockholm.se
Om appen Bipolar Companion:

Vi är två företag som står bakom utvecklingen av appen. Dels är det Dagnå UX Kommunikation som sedan 10 år utformar digitala verktyg inom psykiatrin, dels är det NOUS Psykiatri, med psykiatrikern Karin Sandén som är expert och initiativtagare med många års erfarenhet av behandling av bipolär sjukdom.

Vi sökte och fick innovationsstöd från VINNOVA hösten 2019 för ”Experimentell utveckling”, enligt §9 Förordning (2015:208). Vårt syfte är att utforma en app som erbjuder en digital självreflektion samt hjälper till att kartlägga och reflektera över egna tidiga tecken, levnadsvanor, risksituationer och de personer som är viktiga i relation till den bipolära sjukdomen.

Nu finns det en Beta-version klar efter sommaren och vi vill tillsammans med föreningen Balans utforska om det här är ett verktyg som hjälper. Vår vision är att tillsammans med egenerfarna vidareutveckla appen.

Det finns i nuläget ingen affärsmodell för drift och förvaltning av appen, det finns idéer att driva appen genom att starta en förening eller annan verksamhetsform där olika intressenter är medlemmar. Vår vision är att skapa ett ”community” där många bidrar med olika erfarenheter och tips på hur man håller sig i balans.

Det finns en presentationsfilm på följande länk: