Hem » På gång » Nu är vi två på kansliet!

Nu är vi två på kansliet!

kategori: På gång

Sedan våren arbetar ännu en kanslist på Föreningen Balans Stockholm. Det är Birgitta Livgård Andersson som, liksom Marianne Flynner, har arbetat som anhörigkonsulent i Stockholms stad med lång erfarenhet av stöd till anhöriga.

Birgitta kommer att vara huvudansvarig för att, i samverkan med UDDA, starta upp verksamhet för ungdomar med psykisk ohälsa. Hon kommer även att ta hand om Föreningens gruppverkamhet i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Marianne och Birgitta träffas via mail info@balansstockholm.se och per telefon 08-6181333. Kontakta oss gärna!