Hem » På gång » Föräldrar som har – eller har haft – barn med psykisk ohälsa sökes till intervju inför uppsats

Föräldrar som har – eller har haft – barn med psykisk ohälsa sökes till intervju inför uppsats

kategori: På gång

Ur en förälders perspektiv

Föräldrars upplevelse av barn med psykisk ohälsa, och övergången från BUP till
vuxenpsykiatrin.

Jag skriver min examensuppsats inom ramen för psykologprogrammet på Stockholms
universitet och söker nu föräldrar som har eller har haft barn med psykisk ohälsa. Syftet
med min studie är att utöka och fördjupa befintlig kunskap om att vara förälder till ett vuxet
barn med psykisk ohälsa.
Jag är intresserad av att undersöka hur föräldrar till unga vuxna med psykisk
ohälsa upplever sin tillvaro? Samt hur föräldrarna upplevt övergången från Barn och
ungdomspsykiatri (BUP) till vuxenpsykiatri? Jag söker därför föräldrar/vårdnadshavare till
ungdomar mellan 18 – 25 år där ungdomen har haft vårdkontakt eller fått behandling på BUP
som sedan övergått till vuxenpsykiatri i någon form.
Deltagarna kommer intervjuas under sommaren fram till mitten av september enligt
överenskommelse. Intervjun beräknas ta ca 45–60 minuter och kan ske digitalt eller utomhus i
Stockholmsområdet. Samtliga deltagare kommer att vara avidentifierade i uppsatsen.
För mer information eller intresseanmälan får ni gärna höra av er till mig per mail
på: chiman.siadat@gmail.com
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Chiman Siadat