Hem » På gång » Föreningens styrelse

Föreningens styrelse

kategori: På gång

Årsmöteshandlingar hittar du här, klicka på länken: Alla handlingar till årsmöte 2021 Föreningen Balans Stockholm

Den nya styrelsen som valdes på årsmötet:

Styrelse  Kvarstår år  Namn  Status 
Ordförande, två år  Omval  Erik Rådström  tidigare ordförande 
Vice ordförande och kassör, ett år  Nyval ett år   Karl-Henrik Noren  nyval 
Ledamöter, ordinarie        
Ledamot, två år  Kvarstår ett år   Maria Jönsson  tidigare ledamot 
Ledamot, två år  Kvarstår ett år  Bengt Karlsson  tidigare ledamot 
Ledamot, två år  Omval  Magnus Petersson  tidigare ledamot 
Ledamot, två år  Omval  Ursula Belding  tidigare ledamot 
Ledamot ett år  Nyval ett år   Åsa Scott  tidigare ersättare 
Ledamot ett år  Nyval ett år   Tobias Petrini  tidigare ersättare 
       
Ledamöter, ersättare        
Ersättare ett år  Nyval ett år   Kristian Lande  ny ersättare 
Ersättare ett år  Nyval ett år   vakant  ny ersättare 
Ersättare ett år  Nyval ett år   vakant  ny ersättare 
       
Avgående ledamöter       
Ledamot, två år  Kvarstår ett år  Anders Hedberg  tidigare ledamot avgick maj 2020 
Ledamot, två år  Kvarstår ett år  Thomas Larsson  tidigare ledamot avgår 25/3 -21 
Ersättare, ett år  Avgår  Stephanie Brown  tidigare ledamot avgick jan. -21 
       
Revisorer, ett år        
Parameter Revision   Omval  Jacob Biderholt  omval (externrevisor) 
Ordinarie revisor, intern  Omval  Kajsa-Lena Svensson  omval (internrevisor) 
Revisorssuppleant, intern  Omval  Åsa Lundvall   omval (internrevisor) 
       
Valberedning, ett år       
Valberedning, sammankallande    Thomas Hedmalm  tidigare sammankallande 
Valberedning, ledamot    Annika Wiener  Nyval 
Valberedning, ledamot    Ingebjörg Borg Pedersen  Nyval 

 

Två platser som ersättare i styrelsen är vakanta. Vi du vara med i styrelsen? Hör av dig till info@balansstockholm.se