Hem » På gång » Vill du medverka i en studie om bemötande i psykiatrin?

Vill du medverka i en studie om bemötande i psykiatrin?

kategori: På gång

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie till före detta patienter inom psykiatrin om upplevelser av bemötande

 

Hej!

Jag heter Jessica Fahlén och studerar psykologi på Mälardalens högskola och ska nu skriva en c-uppsats. Ämnet jag valt att fördjupa mig i är bemötande inom psykiatrin. Syftet med studien är att få en förståelse för hur patienter som fått behandling för suicid från psykiatrin upplever hur bemötandet från personalen i psykiatrin fungerat, och en förståelse för hur ser patienter på vad som är kvalitet inom psykiatrin.

 

Jag söker nu personer som fått behandling för suicid inom psykiatrin och som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Era erfarenheter kommer att vara av stor betydelse för denna uppsats. Intervjun kommer bestå av ca 15 frågor med följdfrågor och tar ca 30-45 min. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas.

 

Frågorna kommer handla om vad som fungerar och/eller inte fungerar i psykiatrin, om bemötandet och kommunikationen från psykiatripersonalens sida, kvaliteten på olika stödinsatser, och patientinflytande.

 

Dina uppgifter och allt material kommer att behandlas konfidentiellt så att inga enskilda personer kommer att kunna kännas igen i den färdiga uppsatsen. Jag kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Studien kommer endast att användas i forskningssyfte och du har rätt att ta del av resultaten. Ditt deltagande är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Dina erfarenheter och tankar är dock mycket viktiga för att studiens resultat ska bli så tillförlitliga som möjligt, så därför hoppas jag att du är intresserad av att delta i studien.

 

Om Du vill ta del av resultatet, så går det bra, vänligen kontakta mig så skickar jag studien till Dig så snart den är färdigställd.

 

Har du några frågor eller funderingar kan du också kontakta mig på följande mejladress eller via telefon. jfn1005@student.mdh.se

Tfn: 073-82 00 767

 

Handledare:

Wanja Astvik, lektor i arbetslivsvetenskap/psykologi, Docent, Fil dr vid Mälardalens högskola wanja.astvik@mdh.se

 

Med vänliga hälsningar

Jessica Fahlén