Hem » På gång » Hur fungerar psykiatrin under pandemin?

Hur fungerar psykiatrin under pandemin?

kategori: På gång

Vården är och har varit hårt pressad på grund av pågående pandemin Covid-19.
Vi vill däremot påminna och poängtera att psykiatrins akutverksamhet är och fungerar som vanligt.
Är man behov av att söka hjälp, uppmanar vi att inte tveka inför det valet. Heldygnsvården, Länsakuten på St. Görans sjukhus samt mobila teamen på respektive ort bedriver sin verksamhet som vanligt.

Vissa öppenvårdsmottagningar kan ha begränsningar när det kommer till fysiska besök men erbjuder oftast telefon- eller videosamtal. Regionpsykiatrins verksamhet
Regionpsykiatrins akutverksamhet

Den pågående coronakrisen kan ge upphov till extra oro och ångest hos många av oss som har särskild sårbarhet. . Balans Stockholms kanslitelefon 08-6181333  är öppen alla vardagar kl 10-15 fram till 11 januari 2022. Vi svarar även på mail på info@balansstockholm.se

Mår du akut dåligt och behöver du prata med någon? Behöver du råd och stöd? På nedanstående länk finns en samling av olika kontaktuppgifter till andra organisationer som ger stöd och hjälp.

https://www.1177.se/Stockholm/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/

Psykiatrin Stockholm har ett mobilt team som man kan kontakta om man behöver psykiatrisk akuthjälp: 08-12348400