Hem » På gång » ÅRSMÖTE 25 MAJ

ÅRSMÖTE 25 MAJ

kategori: På gång

På grund av coronakrisen genomfördes i år årsmötet via telefon.                                                        

Det blev ett effektivt möte som leddes av fantastiska Birgit Hansson som länge har varit med i Balans och som en gång i tiden var föreningens ordförande.

Vi fick delvis en ny styrelse och hälsar sex nya ersättare välkomna!

Styrelsen och valberedningen för närmaste året består av:

Erik Rådström, ordförande

Magnus Petersson, kassör

Ursula Belding, ledamot

Thomas Larsson, ledamot

Anders Hedberg, ledamot

Maria Jönsson, ledamot

Bengt Karlsson, tidigare ledamot

Ersättare

Mia Kim Schönning

Karl-Henrik Noren

Anders Gernandt

Stephanie Brown

Åsa Scott

Tobias Petrini

 

Adjungerad sekreterare

Marianne Flynner, kanslist

 

Revisorer, ett år                       

Parameter Revision  Jacob Biderholt, externrevisor

Kajsa-Lena Svensson, internrevisor

Revisorssuppleant, Åsa Lundvall

 

Valberedning

Thomas Hedmalm, sammankallande

Vakant

Vakant

Styrelsen får i uppgift att hitta ytterligare 2 personer till de vakanta platserna.

 

Vi ser fram emot ett spännande år med en innehållsrik verksamhetsplan.

 

Så fort årsmötesprotokollet är undertecknat lägger vi ut den på hemsidan.