» » Platser kvar i anhöriggrupper och skrivargrupp!

Platser kvar i anhöriggrupper och skrivargrupp!

kategori: På gång

Anhöriggruppen ger kunskap och insikt i din anhörigs sjukdom som i sin tur leder till att du bättre kan förhålla dig till svårigheterna med att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa.

Våra gruppledare är erfarna och professionella och ser till att det blir goda samtal i gruppen och att alla får komma till tals. Att träffa andra i en liknande situation är välgörande och du får tillfälle att diskutera din egna känslor som anhörig. Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.

I skrivargruppen skriver vi om allt möjligt – efter deltagarnas önskemål. Det kan vara en limerick, en haiku, en tanka eller kanske bara en spretig dikt eller ett rim.

En del kanske skriver på en bok eller önskar skriva en roman eller novell – ja, det går också bra liksom att göra ett reportage eller skriva en bok-, musik- och/eller filmrecension!

Det viktiga är att vi skriver samt att vi stödjer och entusiasmerar varandra.

Det ska vara roligt att skriva, inget tvång.

Läs mer och anmäl dig på länk https://balansstockholm.se/2019/06/13/information-om-hostens-aktiviteter-fran-balans-stockholm/ Anmälningslänk till grupperna finns längre ner i texten.

Välkommen med din anmälan!