Hem » På gång » Balans Stockholms gruppverksamhet våren 2020

Balans Stockholms gruppverksamhet våren 2020

kategori: På gång

Den pågående coronapandemin påverkar vår gruppverksamhet. De flesta grupperna är inställda/framskjutna. Vi bevakar läget och informerar allt eftersom. Vår kanslitelefon 08-618 13 33 har öppet alla dagar kl 10-20. Tveka inte att ringa!

Fler aktiviteter och studiecirklar kommer att presenteras efter hand här på hemsidan.

 

Alla studiecirklar och aktiviteter välkomnar dig som medlem i Balans. Är du ännu inte medlem så anmäler du dig på vår hemsida eller genom att kontakta kansliet på mail info@balansstockholm.se.

Vill du lämna din intresseanmälan är du välkommen att göra det på hemsidan. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och du anmäler dig på den här sidan via länk till dem.

Att tänka på är att våra kurser och aktiviteter är kraftigt subventionerade genom att vi får bidrag från Landstinget för vår verksamhet. Kurserna och studiecirklarna kostar endast 100:- per termin (kostnad för material kan tillkomma). Här är endast kravet att du är medlem  och betalar årsavgiften till Balans Riks på 200:- per år. Kostnad för våra föreläsningar är 100:- för icke medlemmar, kostnadsfritt för medlemmar. Anmälan om medlemskap kan du göra här på hemsidan.

Tänk efter innan du bokar upp dig att du kan genomföra hela kursupplägget. Om du bokar dig och inte kommer tar du platsen av någon som kanske mer hade behövt den.

Vi hoppas att alla våra aktiviteter skall ge dig och de dina en inspiration och kunskap.

Välkomna!

Vedic Art Mandala – Måla dina inre bilder

I en stödjande miljö utforskar vi vårt eget skapande, utan regler eller begränsningar om rätt eller fel.

På ett kravlöst och lekfullt sätt finner vi vårt eget uttryck och upptäcker att alla kan!

Vi lägger mer fokus på processen att skapa än resultatet i sig.

Starkt gynnsam effekt på stress och ångest visar forskning – när vi skapar mår vi bra!

Om Tina Olofsson, cirkelledare:

Poet, konstnär och utbildad Vedic Art lärare med förkärlek till cirklar, mönster och att måla Mandalas. Med ett varmt intresse för medvetande expansion, är min önskan att mina dikter och målningar ska inspirera andra till att uttrycka sig på det sätt som är rätt för dem!

Tina leder även grupper i yoga, meditation och avslappning.

Kursen kostar 425:- för Balans medlemmar och inkluderar arbetsmaterial.

Start måndag, 2/3
Antal träffar: 8 ggr, måndagar
Tid: Klockan 15:30–17:45, 3 studietimmar à 45 min.
Plats: Heleneborgsgatan 7, Södermalm.

Mer info får du i bekräftelsen från Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas separat till Balans Riks. PG 4392084-2

Medlemskapet anmäler du på vår hemsida www.balansstockholm.se

Kursen anmäler du på Vuxenskolans länk https://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/vedic-art-for-medlemmar-i-foreningen-balans-353843/

 

Skrivarcirkel 

I vår startar vi en ny skrivarcirkel för våra medlemmar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 • När:                       8 ggr på onsdagar varje vecka.
 • Start                      onsdag 5 februari
 • Tid:                       17.30.–20.30, 4 studietimmar à 45 min.
 • Plats:                    Heleneborgsgatan 7 (T-bana Hornstull)
 • Antal deltagare:    8–10 st.
 • Kursledare           Birgitta Hörnström
 • Kursen vänder sig till medlemmar i Balans Stockholm.

Vi skriver om allt möjligt – efter deltagarnas önskemål. Det kan vara en limerick, en haiku, en tanka eller kanske bara en spretig dikt eller ett rim.

En del kanske skriver på en bok eller önskar skriva en roman eller novell – ja, det går också bra liksom att göra ett reportage eller skriva en bok-, musik- och/eller filmrecension!

Det viktiga är att vi skriver samt att vi stödjer och entusiasmerar varandra.

Det ska vara roligt att skriva, inget tvång.

 

Kostnad   För hela kursen på åtta träffar är avgiften 100:- för medlemmar i Föreningen Balans. som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgiften till Balans är 200:- per år, som betalas till Riksförbundet Balans PG 4392084-2.

Medlemskapet anmäler du på vår hemsida www.balansstockholm.se

Anmälan till gruppen gör du via länk till Studieförbundet Vuxenskolan:

https://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/skrivarcirkel-for-medlemmar-i-foreningen-balans-352777/

Du får därefter en kallelse från Studieförbundet.

KURSER I SAMVERKAN MED OCD-FÖRENINGEN

Dans för hälsa
I februari startar föreningen en dansgrupp i samarbete med OCD-föreningen och Studieförbundet Vuxenskolan. Genom kursen finns möjlighet till fysisk aktivitet under kravlösa former och den inspireras av metoden ”Dans för hälsa” som är framtagen med särskilt fokus på personer med psykisk ohälsa.
Rörelse kan ha förebyggande och behandlande effekt vid psykisk ohälsa och dans kopplar ihop kroppsliga, känslomässiga och tankemässiga processer. Och så är det roligt!

Ingen tidigare erfarenhet av dans krävs och innehållet i kursen passar alla oavsett ålder. Ledare kommer vara Karin Hallman, som är danspedagog och utbildad instruktör enligt metoden.
Dansgruppen kommer träffas på tisdagar kl. 18-19 på Pumpan, adress Färgargårdstorget 1. Gruppen är gratis för medlemmar och det blir sammanlagt sex stycken träffar med start 11 februari. Anmäl dig till info@ocdstockholm.se

Hälsospåret
Måndagar, start 17 februari Studiecirkel kring hälsa där deltagarna får inspiration till att i små steg förändra sin vardag. Bland de teman som tas upp finns balans i vardagen, inspiration till motion, stresshantering och sömn. Kursen arrangeras tillsammans med OCD-föreningen i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Tio mötestillfällen på måndagar kl. 18-20.30, med start den 17 februari. Ledare är Kela och Ulrica Dahlén. Studiecirkeln kostar 150 kr för medlemmar. Anmälan till info@ocdstockholm.se

Anhöriggrupper – Självhjälpsgrupper

           Generellt syfte med grupperna        

Syftet med självhjälpsgrupper och anhöriggrupper är att vara ett samtalsforum för att främja utbyte av erfarenheter och upplevelser, stärka den psykosociala rollen och därmed öka välbefinnandet för deltagaren.

Ideella organisationer och patientföreningar med olika former av mötesplatser har länge varit ett värdefullt sätt för människor med olika former av psykisk ohälsa att få information och bryta sin isolering. Självhjälpsgrupper och anhöriggrupper enligt Balansmodellen är ett försök till ett mer djuplodande och formaliserat sätt att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter och upplevelser.

Arrangeras utefter Balansmodellen och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Modellen har visat sig vara en väl fungerande grupprocess för att lindra oro och förbättra välbefinnandet hos deltagarna.

Anhörig- och självhjälps grupperna vänder sig til dig som har fyllt 18 år och är myndig. Kontakta kansliet om du eller din yngre söker stöd.

Mer info om Balansmodellen hittar du på https://balansstockholm.se/wp-content/uploads/2016/09/Balansmodellen_Studiemtrl_Webb_Feb-15.pdf

 

               Förhållningsregler för cirklarna

Deltagare i studiecirkeln skriver på en överenskommelse/kontrakt där personen förbinder sig att;

– Att respektera de förtroenden som sägs i de samtal som förs.

– Att inte föra information vidare om det som sägs i gruppen, det stannar där. Tystnadslöftet ger trovärdighet och trygghet samt skapar respekt för varandra.

– Att ta ansvar för sin sjukdomssituation. Det kan vara bättre att vänta med deltagande i denna grupp eller att ta en paus om det känns osäkert.

– Att respektera att jag vid insjuknande kan bli ombedd av gruppen att ta en paus. Detta är lika mycket för min egen skull likväl som för gruppens.

– Att informera ledarna i god om du inte kan närvara på nästa kurstillfälle.

 • Alla i gruppen är av lika värde och man ger inte råd om man inte ber om det.
 • Alla ska få komma till tals men det är inget tal tvång. Grupperna bör vara behovsstyrda baserade på empati och solidaritet för varandra.

Utöver det uppmuntras gruppen att skapa sina egna trivselkoder, till exempel att man inte har starka dofter på sig på grund av allergirisk eller att tala om varför man uteblivit på träffen.

 

Självhjälpsgrupper VÅRENS GRUPPER ÄR FULLTECKNADE

Självhjälpsgrupp är en samtalsgrupp sammansatt av individer som delar sina erfarenheter med varandra (när det gäller deras specifika psykiska ohälsa). Det skapar en otvungen stämning så att man vågar vara öppen med sina problem och utbyta erfarenheter av såväl praktiska som känslomässiga natur.

Gruppen bidrar till en förbättring av den sociala känslan, många deltagare upplever ett förbättrat allmäntillstånd och välbefinnande.

Vänder sig till de som är drabbade och känner själva att de är i kondition att medverka i en samtalsgrupp.

Detta är inte en terapigrupp utan en samtalsgrupp.

Under hösten genomförs 1-2 grupper med ca 8 deltagare.

– 8 ggr per termin, varannan torsdag, start 30/1.

 

– Tid;             Klockan 18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
– Plats:         Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.

Kostnad för deltagaren 100: – per termin/ 8 ggr som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks. PG 4392084-2

Medlemskapet anmäler du på vår hemsida www.balansstockholm.se

Anmälan till gruppen gör du via länk till Studieförbundet vuxenskolan: https://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/sjalvhjalpsgrupp-1-for-medlemmar-i-foreningen-balans-352984/ Vårens kurser är fulltecknade.

Du får därefter en kallelse från Studieförbundet.

 

 

 

Anhöriggrupper

Syftet med gruppen är att man kan få bättre insikt och acceptans genom att ta del av andras erfarenheter. Det blir samtidigt en avlastning att få lätta på trycket när man träffar människor med likartad problematik.

Man är inte ensam.

 1. Det är OK att känna sig otillräcklig.
 2. Det finns ingen skam i att man vill hjälpa sin närstående.
 3. Hitta ett sätt att hantera vardagen och finna stöd och råd genom interaktion med andra i samma situation.
 4. Att ha kul tillsammans och då kan man lättare prata om svåra saker därmed, hantera svårigheterna bättre.
 5. Man får ett tillfälle att prata om sin situation som anhörig, vilket avlastar vardagen.

Grupperna leds av studieledare och har max 8 deltagare.

8 ggr per termin var eller varannan vecka (bägge alternativ finns).

Tid;             Klockan 18.00–20.15       3 studietimmar à 45 min.
Plats:          Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.

Vi erbjuder grupper följande dagar och intervall:

Onsdagar varje vecka, start 18/3

Kostnaden för kursen är 100: – per termin/ 8 ggr. Kursavgiften betalas mot faktura till Studieförbundet Vuxenskolan.

Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks. PG 4392084-2

Medlemskapet anmäler du på vår hemsida www.balansstockholm.se

Anmälan till gruppen på onsdag varje vecka med start 18/3 gör du via länk till Studieförbundet vuxenskolan:   https://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/balansanhoriggrupp-onsdagar-vt-20-352997/
Du får därefter en kallelse från Studieförbundet.