» » Information om hösten 2019 aktiviteter från Balans Stockholm

Information om hösten 2019 aktiviteter från Balans Stockholm

Vi startar i höst 2019  upp 2 st anhörig grupper och 2 st självhjälps grupper, sista anmälningsdag 7 augusti.

Till Skrivarcirkeln är sista anmälningsdag 7 augusti.

 kategori: På gång |

Balans program hösten 2019

Programmet för hösten 2019 är nu klart. Det som du nu kan anmäla dig till är Självhjälpsgrupper, Anhöriggrupper, Skrivarcirklar och ACT – kurs, se mer info nedan.

Det kommer att bli fler aktiviteter såsom; Balans caféer  och Föreläsningar. Detaljerat program presenteras på hemsidan.

Vi planerar även att arrangera flera aktiviteter och studiecirklar som kommer att presenteras efter hand här på hemsidan.

Vill du lämna din intresseanmälan är du välkommen att göra det. Vi återkommer med en besked om tilldelning av plats Skicka din intresseanmälan till info@balansstockholm.se

Att tänka på är att våra kurser och aktiviteter är kraftigt subventionerade genom att vi får bidrag från Landstinget för vår verksamhet. Kurserna och studiecirklarna kostar endast 100:- per termin. Ordinarie pris kan kosta hos annan arrangör betydligt mycket mer, allt från ca. 1000:- till 5000:-. Här är endast kravet att du är medlem och betalar årsavgiften till Balans. Så tänk efter innan du bokar upp dig att du kan genomföra hela kursupplägget. Om du bokar dig och inte kommer tar du platsen av någon som kanske mer hade behövt den.

Vi hoppas att alla våra aktiviteter skall ge dig och de dina en inspiration och kunskap.

Anhöriggrupper – Självhjälpsgrupper

Allmän info.

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och utefter Balansmodellen.

Cirklarna vänder sig till drabbade och deras anhöriga för att ge kunskap och inspiration i egenvård och friskvård samt skapa gemenskap med likasinnade där ett värdefullt erfarenhetsutbyte kommer att ske.
Alla studiecirklar och aktiviteter välkomnar dig som medlem i Balans. Är du ännu inte medlem så anmäler du dig på vår hemsida eller genom att kontakta kansliet på mail info@balansstockholm.se.

Deltagare i studiecirkeln skriver på en överenskommelse/kontrakt där personen förbinder sig att;
– Att respektera de förtroenden som sägs i de samtal som förs.
– Att inte föra information vidare om det som sägs i gruppen, det stannar där.
– Att ta ansvar för sin sjukdomssituation. Det kan vara bättre att vänta med deltagande i denna grupp eller att ta en paus om det känns osäkert.
– Att respektera att jag vid insjuknande kan bli ombedd av gruppen att ta en paus. Detta är lika mycket för min egen skull likväl som för gruppens.
– Att informera ledarna i god om du inte kan närvara på nästa kurstillfälle.

Sista anmälningsdag 7 augusti 2019. Därefter i mån av plats.

 

 • Anhöriggrupper

Det arrangeras 2 anhöriggrupper.

Grupp                                    Ledare           Veckodag                              Datum

Anhöriggrupp 1                      Annika          varannan tisdag                     Start 10 sept. till 17 dec.

Anhöriggrupp 2                      Anders          varannan torsdag                   Start 19 sept. till 19 dec

Sista anmälningsdag 7 augusti 2019. Därefter i mån av plats.

Grupperna leds av studieledare och har max 8 deltagare.
Det är 8 träffar på en gång varannan vecka.

Tid;             Klockan 18.00–20.15       3 studietimmar à 45 min.
Plats:          Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.

Kostnaden för kursen är 100: – per termin/ 8 ggr. Kursavgiften betalas mot faktura till Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks. PG 4392084-2

Anmälan med ett mail till info@balansstockholm.se som vi vbf till Studieförbundet Vuxenskolan som tar in de uppgifter de behöver.

Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

 

 • Självhjälpsgrupper

Grupp                                  Ledare               Veckodag                              Datum

Självhjälpsgrupp 1          Anders/Jimmy         varannan tisdag                    Start 3 sept. till 10 dec

Självhjälpsgrupp 2        Ola/Maria/Sandra      varannan torsdag                 Start 29 augusti till 5 dec

Sista anmälningsdag 7 augusti 2019. Därefter i mån av plats.

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och vänder sig till de som är drabbade och känner själva att de är i kondition att medverka i en samtalsgrupp.

Detta är inte en terapigrupp utan en samtalsgrupp. Arrangeras utefter Balansmodellen.
Under vintern genomförs 2 grupper med ca 8 deltagare.

– 8 ggr per termin, torsdagar.

– Tid;             Klockan 18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
– Plats:         Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.

Kostnad för deltagaren 100: – per termin/ 8 ggr som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks. PG 4392084-2

Vill du lämna intresseanmälan till kommande grupper i vinter och vår kan du maila till kansliet enligt nedan.

Medlemskapet anmäler du på vår hemsida www.balansstockholm.se och intresseanmälan till självhjälpsgruppen med ett mail till info@balansstockholm.se. Som vi vbf till Studieförbundet Vuxenskolan som tar in de uppgifter de behöver.

Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

 

 

Skrivarcirkel 

I höst startar vi en ny skrivarcirkel för våra medlemmar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 • När:                       8 ggr på onsdagar varje vecka. Start
 • Start                      Onsdag   4 september till 23 oktober
 • Tid:                       18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
 • Plats:                    Heleneborgsvägen 7 ( T-bana Hornstull)
 • Antal deltagare:    8–10 st.
 • Kursledare           Birgitta
 • Kursen vänder sig till medlemmar i Balans Stockholm.

Vi skriver om allt möjligt – efter deltagarnas önskemål. Det kan vara en limerick, en haiku, en tanka eller kanske bara en spretig dikt eller ett rim.

En del kanske skriver på en bok eller önskar skriva en roman eller novell – ja, det går också bra liksom att göra ett reportage eller skriva en bok-, musik- och/eller filmrecension!

Det viktiga är att vi skriver samt att vi stödjer och entusiasmerar varandra.

Det ska vara roligt att skriva, inget tvång.

Sista anmälningsdag 7 augusti 2019. Därefter i mån av plats.

Anmälan gör du på vår hemsida www.balansstockholm.se eller med ett mail till info@balansstockholm.se.

Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

Kostnad   För hela kursen på åtta träffar är avgiften 100:- för medlemmar i Föreningen Balans. som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgiften är 200:- per år, som betalas till Riksförbundet Balans PG 4392084-2. Se www.balansstockholm.se

 

För minskad stress och ökad livskvalitet 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy), även kallad tredje vågens KBT handlar om balansen mellan acceptans och förändring.

Jan Pettersson håller kursen i samarbete med föreningen Balans. Alla är varmt välkomna! Extra välkommen till dig som har svårt att hantera stress i din vardag och funderar på om ACT kan vara till hjälp. Det blir teori på en grundläggande nivå men framförallt olika övningar för minskad stress och ökad livskvalitet.

Vi kommer jobba med följande:

 • När hjälper det att acceptera och när kan jag förändra saker som stressar mig?
 • Ta reda på vad som är viktigt i mitt liv och aktivt handla därefter.
 • Ett annorlunda sätt att hantera destruktiva tankar.
 • Fysisk aktivitet.
 • Leva i nuet och inte låta det förflutna eller framtiden dominera.
 • Självmedkänsla – var kärleksfull mot dig själv.

Varje kurstillfälle avslutas med exempel på övningar att göra hemma som sedan följs upp nästa gång vi träffas. Det rör sig om övningar i acceptans, medveten närvaro och fysisk aktivitet (t.ex. promenader).

Kursen ges vid sex tillfällen, varje kurstillfälle är två timmar inkl. rast.  Gruppens storlek är begränsad till max 20 personer.

Datum: måndagar 19 augusti – 23 september.

Tid: 18:00 – 20:00

Plats: S:t Görans sjukhus, Vårdvägen 3, nedre botten. Alströmsalen

Anmälan: info@balansstockholm.se

Sista anmälningsdatum: 2019-08-12

Ingår: Kaffe, te och frukt

Pris: 100 kr för Balansmedlemmar betalas till PG 667259-6 . Det kostar 200 kr att bli medlem/stödmedlem betalas tll PG 4392084-2

Info: http://balansriks.se/bli-medlem/  Info om föreningen Balans: www.balansstockholm.se

Jan Pettersson är socionom, utbildad gruppledare i ACT och terapeut med inriktning ACT. www.actcenter.se