» » Balans Stockholms program hösten 2019

Balans Stockholms program hösten 2019

kategori: På gång
Programmet för hösten 2019 är nu klart.se mer info nedan.

Det kommer att bli fler aktiviteter såsom; Balans caféer  och Föreläsningar, Självhjälpsgrupper, Anhöriggrupper, Skrivarcirkel.

Vi planerar även att arrangera flera aktiviteter och studiecirklar som kommer att presenteras efter hand här på hemsidan.

 

Alla studiecirklar och aktiviteter välkomnar dig som medlem i Balans. Är du ännu inte medlem så anmäler du dig på vår hemsida eller genom att kontakta kansliet på mail info@balansstockholm.se.

Vill du lämna din intresseanmälan är du välkommen att göra det. Vi återkommer med en besked om tilldelning av plats. Skicka din intresseanmälan till info@balansstockholm.se

Att tänka på är att våra kurser och aktiviteter är kraftigt subventionerade genom att vi får bidrag från Landstinget för vår verksamhet. Kurserna och studiecirklarna kostar endast 100:- per termin. Ordinarie pris kan vara hos annan arrangör betydligt mycket mer, allt från ca. 1000:- till 5000:-. Här är endast kravet att du är medlem  och betalar årsavgiften till Balans Riks på 200:- per år.Anmälan kan du göra här på hemsidan.

Så tänk efter innan du bokar upp dig att du kan genomföra hela kursupplägget. Om du bokar dig och inte kommer tar du platsen av någon som kanske mer hade behövt den.

Vi hoppas att alla våra aktiviteter skall ge dig och de dina en inspiration och kunskap.

Välkomna!

 

Anhöriggrupper – Självhjälpsgrupper

           Generellt syfte med grupperna        

Syftet med självhjälpsgrupper och anhöriggrupper är att vara ett samtalsforum för att främja utbyte av erfarenheter och upplevelser, stärka den psykosociala rollen och därmed öka välbefinnandet för deltagaren.

Ideella organisationer och patientföreningar med olika former av mötesplatser har länge varit ett värdefullt sätt för människor med olika former av psykisk ohälsa att få information och bryta sin isolering. Självhjälpsgrupper och anhöriggrupper enligt Balansmodellen är ett försök till ett mer djuplodande och formaliserat sätt att träffa likasinnade och utbyta erfarenheter och upplevelser.

Arrangeras utefter Balansmodellen och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Modellen har visat sig vara en väl fungerande grupprocess för att lindra oro och förbättra välbefinnandet hos deltagarna.

Anhörig- och självhjälps grupperna vänder sig til dig som har fyllt 18 år och är myndig. Kontakta kansliet om du eller din yngre söker stöd.

Mer info om Balansmodellen hittar du på https://balansstockholm.se/wp-content/uploads/2016/09/Balansmodellen_Studiemtrl_Webb_Feb-15.pdf

 

               Förhållningsregler för cirklarna

Deltagare i studiecirkeln skriver på en överenskommelse/kontrakt där personen förbinder sig att;

– Att respektera de förtroenden som sägs i de samtal som förs.

– Att inte föra information vidare om det som sägs i gruppen, det stannar där. Tystnadslöftet ger trovärdighet och trygghet samt skapar respekt för varandra.

– Att ta ansvar för sin sjukdomssituation. Det kan vara bättre att vänta med deltagande i denna grupp eller att ta en paus om det känns osäkert.

– Att respektera att jag vid insjuknande kan bli ombedd av gruppen att ta en paus. Detta är lika mycket för min egen skull likväl som för gruppens.

– Att informera ledarna i god om du inte kan närvara på nästa kurstillfälle.

 • Alla i gruppen är av lika värde och man ger inte råd om man inte ber om det.
 • Alla ska få komma till tals men det är inget tal tvång. Grupperna bör vara behovsstyrda baserade på empati och solidaritet för varandra.

Utöver det uppmuntras gruppen att skapa sina egna trivselkoder, till exempel att man inte har starka dofter på sig på grund av allergirisk eller att tala om varför man uteblivit på träffen.

 

Om Självhjälpsgruppen 

Sammansatt av individer som delar varandras sammanhang (när det gäller deras specifika psykiska ohälsa), vilket gynnar en otvungen stämning och att man vågar vara öppen med sina problem och utbyta erfarenheter av såväl praktiska som känslomässiga natur.

Detta bidrar till en förbättring av den sociala känslan, många deltagare upplever ett förbättrat allmäntillstånd och välbefinnande, potentiellt torde detta verka förebyggande på en negativ sjukdomsutveckling.

Vänder sig till de som är drabbade och känner själva att de är i kondition att medverka i en samtalsgrupp.

Detta är inte en terapigrupp utan en samtalsgrupp.

Under hösten genomförs 2 grupper med ca 8 deltagare.

– 8 ggr per termin, torsdagar.

– Tid;             Klockan 18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
– Plats:         Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.

Kostnad för deltagaren 100: – per termin/ 8 ggr som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks. PG 4392084-2

Vill du lämna intresseanmälan till kommande grupper i vinter och vår kan du maila till kansliet enligt nedan.

Medlemsskapet anmäler du på vår hemsida www.balansstockholm.se och intresseanmälan till självhjälpsgruppen med ett mail till info@balansstockholm.se. Som vi vbf till Studieförbundet Vuxenskolan som tar in de uppgifter de behöver.

Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

 

Om Anhöriggruppen

Har syftet att skapa en atmosfär där man kan förmedla känslan av delaktighet i att ”hitta ett konstruktivt sätt att hantera sin vardag utan att förlora sig själv i det svåra i interaktion med andra i samma situation.”

Syftet är också att man upplever sig få en bättre insikt och acceptans av att ta del av andras erfarenheter samtidigt som man känner en avlastning av att få lätta på trycket när man träffar människor med likartad problematik.

Man är inte ensam.

 1. Det är OK att känna sig otillräcklig.
 2. Det finns ingen skam i att man vill hjälpa sin närstående.
 3. Hitta ett sätt att hantera vardagen och finna stöd och råd genom interaktion med andra i samma situation.
 4. Att ha kul tillsammans och då kan man lättare prata om svåra saker därmed, hantera svårigheterna bättre.
 5. Man får ett tillfälle att prata om sin situation som anhörig, vilket avlastar vardagen.

Grupperna leds av studieledare och har max 8 deltagare.

Det är 8 träffar på en gång varannan vecka.

Tid;             Klockan 18.00–20.15       3 studietimmar à 45 min.
Plats:          Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.

Kostnaden för kursen är 100: – per termin/ 8 ggr. Kursavgiften betalas mot faktura till Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks. PG 4392084-2

Anmälan med ett mail till info@balansstockholm.se som vi vbf till Studieförbundet Vuxenskolan som tar in de uppgifter de behöver.

Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

 

 

 

Skrivarcirkel 

I höst startar vi en ny skrivarcirkel för våra medlemmar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 • När:                       8 ggr på onsdagar varje vecka. Start
 • Start                      Onsdag   4 september till 23 oktober
 • Tid:                       18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
 • Plats:                    Heleneborgsgatan 7 ( T-bana Hornstull)
 • Antal deltagare:    8–10 st.
 • Kursledare           Birgitta
 • Kursen vänder sig till medlemmar i Balans Stockholm.

Vi skriver om allt möjligt – efter deltagarnas önskemål. Det kan vara en limerick, en haiku, en tanka eller kanske bara en spretig dikt eller ett rim.

En del kanske skriver på en bok eller önskar skriva en roman eller novell – ja, det går också bra liksom att göra ett reportage eller skriva en bok-, musik- och/eller filmrecension!

Det viktiga är att vi skriver samt att vi stödjer och entusiasmerar varandra.

Det ska vara roligt att skriva, inget tvång.

 

Anmälan gör du på vår hemsida www.balansstockholm.se eller med ett mail till info@balansstockholm.se.

Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

Kostnad   För hela kursen på åtta träffar är avgiften 100:- för medlemmar i Föreningen Balans. som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgiften är 200:- per år, som betalas till Riksförbundet Balans PG 4392084-2. Se www.balansstockholm.se

 

 

 

  • Måndag 25 nov O.B.S   NYTT DATUM
  • Torsdag 12 dec

Vi träffas, fikar och utbyter erfarenheter. Tillfälle till goda samtal runt borden med likasinnade.

Fika och goda mackor kostnadsfritt.

Såväl drabbade som anhöriga är välkomna.

Tid  18:00-20:00  

Plats    Träfflokalen på St: Görans gatan 92 , Fridhemsplans T bana