» » Årsmöte den 21 mars 2019 för Föreningen Balans Stockholm

Årsmöte den 21 mars 2019 för Föreningen Balans Stockholm

Välkomna på årsmöte för Föreningen Balans Stockholm torsdagen den 21 mars 2019

Medlemmar i Föreningen balans kallas till årsmöte.

Tid       Torsdagen den 21 mars kl 18 – ca 19.30.

Plats    Alströmer salen , Vårdvägen 3  nedre botten, St Görans Sjukhus. Ingång till vänster om Psykakuten.

Separat inbjudan kommer att skickas ut till medlemmarna.

  • Årsmöteshandlingar och valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga för medlem att avhämta på Föreningen Balans kansli, Vårdvägen 3, Kungsholmen, Stockholm senast två veckor före årsmötet.
  • Önskar medlem i Föreningen Balans Stockholm avge förslag att behandlas av årsmötet ska de inkomma till lokalföreningens styrelse senast 3 veckor före årsmötet.
  • Medlem som har betalat medlemsavgifter senast 31 januari innevarande år har rösträtt på årsmöte.

Välkomna !

Styrelsen i Föreningen Balans Stockholm