» » Välkommen att anmäla dig till Mindfulness kurs

Välkommen att anmäla dig till Mindfulness kurs

Mindfulness för återhämtning och mental balans

Syfte     Denna kurs syftar till att stärka medvetenhet, självkännedom och personliga resurser för att underlätta återhämtning och ett liv i balans. Kursen följer programmet Mindfulness baserad kognitiv terapi (MBKT), utvecklat av Mark Williams, John Teasdale och Sindel Zegal med fokus på att förebygga depression, men också har relevans för bipolär sjukdom. En praktisk kurs – inte gruppterapi.

Målgrupp   Kursen vänder sig till alla intresserade medlemmar i Föreningen Balans, men är särskilt lämplig för de som har upplevt en eller flera episoder av depression/mani i sitt liv. Man ska inte ha en pågående fas av djupare mani eller depression när man deltar i kursen.

Upplägg    Kursen består av åtta träffar på 2,5 timmar under kvällstid. Man ska vara motiverad att genomföra egen övning på ca 30 – 45 minuter dagligen hemma. Det är viktigt att man bestämmer sig för att delta på hela kursen innan man anmäler sig. En kort intervju kommer göras med alla deltagare före kursstart.

Max 10 deltagare

Innehåll

  • Undervisning i grundläggande mindfulness övningar som kroppsmedvetenhet, uppmärksamhet på andningen, medvetna rörelser (yoga) och medvetenhet i vardagen.
  • Undervisning i attityder och förhållningssätt som genomsyrar mindfulness.
  • Hur man kan tillämpa mindfulness i sitt liv för att höja livskvaliteten och hantera depression och bipolär sjukdom.

 

Tid & plats     Måndagar kl. 18.00 – 20.30, mellan 4/2 till 25/3 utan uppehåll för sportlov vecka 9.

Lokal              Medvetet Liv, Blåsutvägen 13 (T-bana Skärmarbrink eller Blåsut).

Ledare           Ola Lundström: Ola har över 30 års erfarenhet av meditation och mindfulness och är en erfaren och kunnig lärare. Han är utbildad i MBKT av professor Mark Williams och har även utbildning i Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Ola har arbetat med stödsamtal och förebyggande arbete för personer                          med depression och bipolär sjukdom inom vuxenpsykiatrin. De senaste åren har han lett grupper i MBKT inom psykiatriska mottagningen Globen.

Kostnad För hela kursen på åtta träffar är avgiften 100:- . Betalas till Föreningen Balans Stockholm PG 66 72 59 -6

.Gäller för medlemmar i Föreningen Balans som har betalt årsavgiften.

Medlemsavgiften är 200:- per år, som betalas till Riksförbundet Balans PG 4392084-2       Se www.balansstockholm.se

Anmälan       Görs på mail till Balans kansli info@balansstockholm.se, OBS begränsat antal platser så anmäl dig omgående.