» » Grundkurs i ACT – Den som startar den 29 januari är f.n fullbokad

Grundkurs i ACT – Den som startar den 29 januari är f.n fullbokad

Grundkurs i ACT – MALM   Mindfulness i stillhet & rörelse, Acceptans, Livsvärden & Meningsfull handling

För minskad stress och ökad meningsfullhet i livet

ACT (Acceptance and Commitment Therapy),  även kallad tredje vågens KBT handlar om balansen mellan acceptans och förändring.

Balans Stockholm inbjuder sina medlemmar till en ACT kurs

Start tisdag 29 januari och 6 gånger .

Vi kommer jobba kring följande frågor:

  • Vad bör jag acceptera och vad kan jag förändra i mitt liv?
  • Ta reda på vad som är viktigt och aktivt handla därefter
  • Ett annorlunda sätt att hantera destruktiva tankar på
  • Fysisk aktivitet
  • Vad vill jag ska finnas med i mina livsområden
  • Min egen stress- och sårbarhetsmodell
  • Leva i nuet och inte låta det förflutna eller framtiden dominera
  • Självmedkänsla – var kärleksfull mot dig själv
  • Mindfulness i rörelse för att hantera stress som satt sig i kroppen

Varje kurstillfälle avslutas med exempel på övningar att göra hemma som sedan följs upp nästa gång vi träffas. Det rör sig om övningar i acceptans, medveten närvaro och fysisk aktivitet (t.ex. promenader).

Det har forskats mycket kring ACT och det finns tydlig evidens på att ACT i grupp minskar stress och ökar välmåendet hos deltagarna.

Kursen ges vid sex tillfällen, tisdagar kl. 18-20.

Datum: 29 januari, 5 februari, 12 februari, 19 februari, 26 februari och 5 mars.

Plats: S:t Görans Sjukhus. Rum meddelas i bekräftelse som du får när du tilldelas plats.

Varje kurs tillfälle är två timmar inkl. rast på 30 minuter.

Gruppens storlek är begränsad till max 12 personer.

Kostnaden för alla 6 tillfällena är 100:- som betalas till Balans Stockholm PG 667259-6  plus medlemsavgiften som är 200:- per år betalas till Balans Riks PG 4392084-2

Kursen är f.n fullbokad. Vi återkommer inom kort med info om ev. ytterligare en kurs senare i vår.

Anmälan gör du på;                info@balansstockholm.se

 

Upplägg på ett kurstillfälle:

Första lektion

Mindfulness i stillhet & rörelse

Vi inleder med en stilla övning i mindfulness.

Vi fortsätter med medvetna rörelser till avslappnande musik.

Vi avslutar med kroppsskanning i kombination med annan stilla övning i mindfulness.

Rast med fika på 30 minuter

Andra lektionen:

Mindfulness, acceptans, livsvärden & meningsfull handling

Vi delar egna erfarenheter i gruppen. Det blir lite teori och mycket praktik. Vi kommer jobba med skrivövningar, parövningar och gruppövningar

 

Kursledare:     Jan Pettersson Socionom, MI-metodstödjare, gruppledare i ACT och ACT-terapeut under utbildning

Vid frågor om kursen: jan_pettersson@hotmail.com