» » Mindfulness – mental träning för återhämtning och balans –  föreläsning för Föreningen Balans medlemmar onsdag den 28 november –

Mindfulness – mental träning för återhämtning och balans –  föreläsning för Föreningen Balans medlemmar onsdag den 28 november –

Mindfulness – mental träning för återhämtning och balans

–  föreläsning för Föreningen Balans 28 november kl 18 -20.30

Vill du veta mer om mindfulness och ta reda på om det kan vara något för dig?

Välkommen till en föreläsning och möjlighet att prova mindfulness den 28 november 2018 kl 18- ca 20.30.

OBS ! Alströmmersalen på St Görans sjukhus Vårdvägen 3.  1 tr. ner Följ skyltning

 

Mindfulness är en form av mental träning som stärker;

– medvetenhet och uppmärksamhet

– självkännedom och personliga resurser

– förmåga att hantera känslor och tankar

– med syfte att hantera stress, underlätta återhämtning och förebygga psykisk ohälsa.

Mindfulness handlar också om att uppleva hela livet med större närvaro och kunna ha balans i både positiva upplevelser och i utmaningar och svårigheter.

 

Föreläsningen kommer ge en bakgrund och introduktion till mindfulness, utifrån programmet Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) som är utvecklat för att förebygga depression men också visat effekt vid bipolär sjukdom.

Kvällen kommer också innehålla kortare övning i mindfulness och möjlighet att ställa frågor.

Föreläsare är Ola Lundström som har över 30 års erfarenhet av meditation och mindfulness och är en erfaren och kunnig lärare. Han är utbildad i MBKT av professor Mark Williams och har även utbildning i Mindfulness-baserad stressreduktion (MBSR). Ola har arbetat med stödsamtal och förebyggande arbete för personer med depression och bipolär sjukdom inom vuxenpsykiatrin. Han har lett grupper i mindfulness inom psykiatriska mottagningen Globen. Under våren ledde Ola en åtta veckors mindfulnesskurs för medlemmar i Föreningen Balans.

Det kommer att serveras frukt och dryck.

Kostnadsfri föreläsning för Balans medlemmar, övriga 200:- men då ingår medlemsskap i Balans under 2019.

Anmäl dig till föreläsningen på info@balansstockholm.se

Platserna är begränsade så anmäl dig inom kort

Välkomna!