» » Verksamhet

Verksamhet

kategori: På gång | 0

Höstens preliminära program är:
Studiecirklar; Anhörigcirklar – Självhjälpsgrupper – Skrivarcirklar -Körsång – Balans caféer.
Det kommer även att arrangeras Friskvårds- och Promenadgrupper och Föreläsningar, som vi kommer att informera mer om under hösten.

Föreningen Balans arrangerar studiecirklarna i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och anhöriggrupperna och självhjälpsgrupperna arrangeras utefter Balansmodellen.

Cirklarna vänder sig till drabbade och deras anhöriga för att ge kunskap och inspiration i egenvård och friskvård samt skapa gemenskap med likasinnade där ett värdefullt erfarenhetsutbyte kommer att ske.
Alla studiecirklar och aktiviteter välkomnar dig som medlem i Balans. Är du ännu inte medlem så anmäler du dig på vår hemsida eller genom att kontakta kansliet på mail info@balansstockholm.se.

Deltagare i studiecirkeln skriver på en överenskommelse/kontrakt där personen förbinder sig att;
– Att respektera de förtroenden som sägs i de samtal som förs.
– Att inte föra information vidare om det som sägs i gruppen, det stannar där.
– Att ta ansvar för min sjukdomssituation. Det kan vara bättre att vänta med deltagande i denna grupp eller att ta en paus om det känns osäkert.
– Att respektera att jag vid insjuknande kan bli ombedd av gruppen att ta en paus. Detta är lika mycket för min egen skull likväl som för gruppens.
– Att informera ledarna i god om du inte kan närvara på nästa kurstillfälle.

Det går redan nu att föranmäla sig inför hösten 2018 med ett mail till info@balansstockholm.se. Genom att föranmäla sig till studiecirklarna så har du större chans att komma med.
Mer detaljerad information kommer i augusti och september.

Vi hoppas att alla våra aktiviteter skall ge dig och de dina en inspiration och kunskap.

Anhöriggrupper

Föreningen Balans arrangerar anhöriggrupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan utefter Balansmodellen. Vi planerar att starta två nybörjargrupper och en fortsättningsgrupp.

Grupperna leds av studieledare och har max 8 deltagare.
Det är 8 träffar på en gång varannan vecka.
Klockan 18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
Plats: Träfflokalen St. Göransgatan 92, Fridhemsplan T-bana
Kostnaden för kursen är 100: – per termin/ 8 ggr. Kursavgiften betalas mot faktura till Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks.

Anmälan gör du på vår hemsida www.balansstockholm.se eller med ett mail till info@balansstockholm.se.- som vi vbf till Studieförbundet Vuxenskolan som tar in de uppgifter de behöver. Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.
Det går redan nu att föranmäla sig inför hösten 2018 med ett mail till info@balansstockholm.se

Självhjälpsgrupper

I höst har vi utökat program med Självhjälpsgrupper.

Förutom det program som vi genomförde under våren kommer det att arrangeras studiecirklar i forma av Självhjälpsgrupper utefter Balansmodellen.

Föreningen Balans arrangerar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan studiecirklar i forma av självhjälpsgrupper som vänder sig till de som är drabbade och känner själva att de är i kondition att medverka i en samtalsgrupp. (Detta är inte en terapigrupp) Arrangeras utefter Balansmodellen.
Under hösten planerar vi för 1 grupp med ca 8 deltagare. 8 ggr per termin varannan torsdag med start den 30 aug. och avslutning 6 dec.
– Klockan 18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
– Antal ledare är 2 ordinarie och 2 suppleanter som kan hjälpa till vid frånvaro.
– Plats: Träfflokalen St. Göransgatan 92, Fridhemsplan T-bana
Kostnad för deltagaren 100: – per termin/ 8 ggr som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks.
– Anmälan gör du på vår hemsida www.balansstockholm.se eller med ett mail till info@balansstockholm.se. Som vi vbf till Studieförbundet Vuxenskolan som tar in de uppgifter de behöver. Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

 

Skrivarcirkel 

5 september startar vi en ny skrivarcirkel för våra medlemmar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
8 ggr varje onsdag. Med start den 5 september
Klockan 18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
Plats: Träfflokalen St. Göransgatan 92, Fridhemsplan T-bana
Antal deltagare: 5–10 st.
Kostnad för deltagaren 100: – per termin/ 8 ggr som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks.
Anmälan gör du på vår hemsida www.balansstockholm.se eller med ett mail till info@balansstockholm.se.- Som vi vbf till Studieförbundet Vuxenskolan som tar in de uppgifter de behöver. Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

 

Körsång för alla som gillar att sjunga…

28 augusti startar vi körsång för alla våra medlemmar som gillar att sjunga. Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
8  ggr på tisdagar kl. 18–20.15
Plats: Träfflokalen Sankt Göransgatan 92, Fridhemsplan T-bana
Kostnad för deltagaren 100: – per termin/ 8 ggr som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks.
Anmälan gör du www.balansstockholm.se eller med mail till info@balansstockholm.se. Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress (om du har) där vi kan nå dig.

 

Balans caféer

Välkommen till hösten kafékvällar 2018
Vi träffas, fikar och utbyter erfarenheter. Det kommer även att vara kortare föreläsningar och aktiviteter. Meddelas senare inför varje café.
Ingen föranmälan krävs.

Datum 2018       3 sept. 1 okt. 29 okt. 19 nov. 10 dec.

Tid                     18.00-20.00

Plats                  Träfflokalen  S:t Göransgatan 92 , Kungsholmen