» » Vad erbjuder Balans i vinter och vår

Vad erbjuder Balans i vinter och vår

kategori: På gång | 0

Balans program

Programmet för vintern och våren är förvnärvarande under uppbyggnad och kommer så fort det är klart meddelas här på hemsidan och i våra nyhetsbrev. Det kommer att bli fler aktiviteter såsom;

Studiecirklar såsom Anhöriggrupper – Självhjälpsgrupper – Skrivarcirklar – Balans caféer  –  Friskvårds- och Promenadgrupper, ACT kurser, Mindfullness kurser

Vill du lämna din intresseanmälan är du välkommen att göra det. Vi återkommer med en besked om tilldelning av plats Skicka din intresseanmälan till info@balansstockholm.se

Anhöriggrupper – Självhjälpsgrupper

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och utefter Balansmodellen.

Cirklarna vänder sig till drabbade och deras anhöriga för att ge kunskap och inspiration i egenvård och friskvård samt skapa gemenskap med likasinnade där ett värdefullt erfarenhetsutbyte kommer att ske.
Alla studiecirklar och aktiviteter välkomnar dig som medlem i Balans. Är du ännu inte medlem så anmäler du dig på vår hemsida eller genom att kontakta kansliet på mail info@balansstockholm.se.

Deltagare i studiecirkeln skriver på en överenskommelse/kontrakt där personen förbinder sig att;
– Att respektera de förtroenden som sägs i de samtal som förs.
– Att inte föra information vidare om det som sägs i gruppen, det stannar där.
– Att ta ansvar för sin sjukdomssituation. Det kan vara bättre att vänta med deltagande i denna grupp eller att ta en paus om det känns osäkert.
– Att respektera att jag vid insjuknande kan bli ombedd av gruppen att ta en paus. Detta är lika mycket för min egen skull likväl som för gruppens.
– Att informera ledarna i god om du inte kan närvara på nästa kurstillfälle.

Vi hoppas att alla våra aktiviteter skall ge dig och de dina en inspiration och kunskap.

  • Anhöriggrupper

Det arrangeras 3 anhöriggrupper. 2 av grupperna är full tecknade så är du intresserad anmäl dig omgående. Kansliet återkommer med ett svar när du har och kan erbjudas plats.

Grupp                                  Ledare           Veckodag                              Datum

Anhöriggrupp 1                     Anders           varannan tisdag                    5 feb-14 maj

Anhöriggrupp 2                     Karin              varannan tisdag                    5 feb -14 maj

Anhöriggrupp 3                     Annika            varannan tisdag                  12 feb-21 maj

Grupperna leds av studieledare och har max 8 deltagare.
Det är 8 träffar på en gång varannan vecka.
Tid;             Klockan 18.00–20.15       3 studietimmar à 45 min.
Plats:          Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.

Kostnaden för kursen är 100: – per termin/ 8 ggr. Kursavgiften betalas mot faktura till Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks.

Anmälan med ett mail till info@balansstockholm.se som vi vbf till Studieförbundet Vuxenskolan som tar in de uppgifter de behöver.

Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

  • Självhjälpsgrupper

Grupp                                  Ledare           Veckodag                              Datum

Självhjälpsgrupp 1                                   varje torsdag

Självhjälpsgrupp 2                Ola-Anders     varje torsdag                        25 april -13 juni

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och vänder sig till de som är drabbade och känner själva att de är i kondition att medverka i en samtalsgrupp.

Detta är inte en terapigrupp utan en samtalsgrupp. Arrangeras utefter Balansmodellen.
Under vintern genomförs 2 grupper med ca 8 deltagare.

– 8 ggr per termin, torsdagar.
– Tid;             Klockan 18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
– Plats:         Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.

Kostnad för deltagaren 100: – per termin/ 8 ggr som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan. Plus medlemsavgiften på 200 kr per år som betalas till Balans Riks.

Vill du lämna intresseanmälan till kommande grupper i vinter och vår kan du maila till kansliet enligt nedan.

Medlemskapet anmäler du på vår hemsida www.balansstockholm.se och intresseanmälan till självhjälpsgruppen med ett mail till info@balansstockholm.se. Som vi vbf till Studieförbundet Vuxenskolan som tar in de uppgifter de behöver.

Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

 

Skrivarcirkel 

I vinter startar vi en ny skrivarcirkel för våra medlemmar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

6 februari startar en skrivarcirkel för våra medlemmar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

  • När:                       8 ggr på onsdagar varje vecka. Start
  • Tid:                       18.00–20.15, 3 studietimmar à 45 min.
  • Plats:                    Vårdvägen 3, St. Görans sjukhus. Samling vid entrén Vårdvägen 3.
  • Antal deltagare:    8–10 st.
  • Kursledare           Birgitta
  • Kursen vänder sig till medlemmar i Balans Stockholm.

Anmälan gör du på vår hemsida www.balansstockholm.se eller med ett mail till info@balansstockholm.se. Ange namn, adress, telefonnummer och mailadress där vi kan nå dig.

Kostnad   För hela kursen på åtta träffar är avgiften 100:- för medlemmar i Föreningen Balans. som betalas mot faktura från Studieförbundet Vuxenskolan.

Medlemsavgiften är 200:- per år, som betalas till Riksförbundet Balans PG 4392084-2.

Se www.balansstockholm.se

Vi skriver om allt möjligt – efter deltagarnas önskemål.

Det kan vara en limerick, en haiku, en tanka eller kanske bara en spretig dikt eller ett rim.

En del kanske skriver på en bok eller önskar skriva en roman eller novell – ja, det går också bra liksom att göra ett reportage eller skriva en bok-, musik- och/eller filmrecension!

Det viktiga är att vi skriver samt att vi stödjer och entusiasmerar varandra.

Det ska vara roligt att skriva, inget tvång.

 

    Mindfulness för återhämtning och mental balans

Denna kurs syftar till att stärka medvetenhet, självkännedom och personliga resurser för att underlätta återhämtning och ett liv i balans. Kursen följer programmet Mindfulness baserad kognitiv terapi (MBKT), utvecklat av Mark Williams, John Teasdale och Sindel Zegal med fokus på att förebygga depression, men också har relevans för bipolär sjukdom. En praktisk kurs – inte gruppterapi.

Kursen vänder sig till alla intresserade medlemmar i Föreningen Balans, men är särskilt lämplig för de som har upplevt en eller flera episoder av depression/mani i sitt liv. Man ska inte ha en pågående fas av djupare mani eller depression när man deltar i kursen.

Upplägg        Kursen består av åtta träffar på 2,5 timmar under kvällstid. Man ska vara motiverad att genomföra egen övning på ca 30 – 45 minuter dagligen hemma. Det är viktigt att man bestämmer sig för att delta på hela kursen innan man anmäler sig.En kort intervju kommer göras med alla deltagare före kursstart.

Max 10 deltagare

Innehåll       Undervisning i grundläggande mindfulness övningar som kroppsmedvetenhet, uppmärksamhet på andningen, medvetna rörelser (yoga) och medvetenhet i vardagen.

Undervisning i attityder och förhållningssätt som genomsyrar mindfulness.

Hur man kan tillämpa mindfulness i sitt liv för att höja livskvaliteten och hantera depression och bipolär sjukdom.

Tid & plats    Måndagar kl. 18.00 – 20.30,

Lokal             Medvetet Liv, Blåsutvägen 13 (T-bana Skärmarbrink eller Blåsut).

Ledare          Ola Lundström: Ola har över 30 års erfarenhet av meditation och mindfulness och är en erfaren och kunnig lärare. Han är utbildad i MBKT av professor Mark Williams och har även utbildning i Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Ola har arbetat med stödsamtal och förebyggande arbete för personer med  depression och bipolär sjukdom inom vuxenpsykiatrin.

De senaste åren har han lett grupper i MBKT inom psykiatriska mottagningen Globen.

Kostnad        För hela kursen på åtta träffar är avgiften 100:- för medlemmar i Föreningen Balans till  PG 667259-6.

Medlemsavgiften är 200:- per år, som betalas till Riksförbundet Balans till  PG 4392084-2. Se www.balansstockholm.se

Anmälan Görs på mail till Balans kansli info@balansstockholm.se, OBS anmäl dig omgående då det är ett begränsat antal deltagare. 


     Balans caféer

 

Välkommen till vårens Cafè kvällar vintern / våren 2019

OBS att det är ny lokal för caféerna meddelas här på hemsidan.

Datum vintern – våren 2019             Plats

Måndag 6 maj                                   St: Görans gatan 92 Kungsholmen

Måndag 10 juni                                 St: Görans gatan 92 Kungsholmen