» » Årsmöte

Årsmöte

kategori: På gång | 0

Föreningen Balans Stockholm kallar till årsmöte torsdagen den 22 mars kl.18.00

Plats Träfflokalen på St. Göransgatan 92, Kungsholmen

Har du något förslag angående verksamheten? Utnyttja din möjlighet att påverka föreningens kommande verksamhet!

Skriv ner ditt förslag/motion som ska vara kansliet tillhanda senast den 1 mars till info@balansstockholm.se eller till Föreningen Balans Stockholm, Vårdvägen 3, 112 19 STOCKHOLM. Styrelsen yttrar sig över ditt förslag innan det kommer upp på årsmötet. Kom väl förberedd till mötet! Om du hör av dig till kansliet efter den 8 mars kan vi skicka alla viktiga papper; verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen, förslag till verksamhetsplan, budget för 2018 och valberedningens förslag.

Hjärtligt välkommen till årsmötet!
Styrelsen i Föreningen Balans Stockholm

Föreningen Balans Stockholm

Webbplats: www.balansstockholm.se
E-post: info@balansstockholm.se
Telefon: 08-618 13 33
Adress: Vårdvägen 3 112 19 Stockholm
Org.nr: 802468-6936 Plusgiro: 667259-6
Swish: 1230368118
OBS! Medlemsavgiften 200 kr/år betalas till Riksförbundet Balans Plusgiro: 4392084-2
Ange namn, adress, telefon och e-postadress på betalningen
Medlemsavgiften är mycket viktig för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt. Varje medlem räknas!
Facebook: @balansstockholm